Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NGVH - Beroepsorganisatie voor psychotherapie


Contactgegevens
Kantoor NGVH
Postbus 3036
1400 EA Bussum
035 6926015
info@ngvh.nl
www.ngvh.nl


Omschrijving:
De NGVH is dé beroepsvereniging van therapeuten die psychotherapie hebben gestudeerd ná een andere beroepsopleiding in de mens- of sociale wetenschappen. De NGVH bundelt een aantal specialisaties, die in 2006 zijn erkend door de European Association for Psychotherapy te Wenen, waarvan de NGVH tevens lid is. Vanuit deze bundeling is het mogelijk om snel een op de persoon toegespitste therapievorm te kiezen.

De therapeuten binnen de NGVH werken vanuit een breed mensbeeld, hebben een flinke dosis levenservaring, en bieden zorg op maat. Als cliënt kunt u er dus van uitgaan dat u binnen de NGVH altijd een therapievorm vindt die bij u past.

Informatie over het klacht- en tuchtrecht
Alle leden van de NGVH vallen onder het NGVH-klachtrecht. Dit klachtrecht is er voor klachten over alle aspecten van de praktijkvoering in de ruimste zin van het woord (bijvoorbeeld klachten van organisatorische aard, zoals onenigheid over te betalen rekeningen, het niet-nakomen van afspraken, enzovoort).

Het melden van dit soort klachten kan alleen schriftelijk. Wij verzoeken u vriendelijk het formulier Klachtrecht in te vullen en op te sturen naar: Klachtencommissie NGVH p/a Postbus 3036, 1400 EA Bussum.Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAnderZorgAvéro Achmea
 
BesuredCZCZ Direct
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
FBTOIK!Kiemer
 
LancyrOHRAONVZ
 
OZF AchmeaPNO ZiektekostenTake Care Now!
 
United ConsumersUnivéVGZ
 
VVAAZilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht