Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVVM - Nederlandse Vereniging voor Mesologie


Contactgegevens
Secretariaat NVVM
Hugo de Grootkade 30-38
1052 LT Amsterdam
020 4889801 (woensdag 09:00 - 12:00)
info@mesologen.nl
www.mesologen.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) is een beroepsorganisatie, welke mesologen in zich verenigt, die voldoen aan vastgestelde voorwaarden. Zij is opgericht in 1996 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer V40539288.

Doel van de vereniging

De ontwikkeling en toepassing van de Mesologie in Nederland te bevorderen, het bereiken van erkenning en bescherming van het beroep mesoloog, de behartiging van de belangen van haar leden en toezicht houden op de kwaliteit van het vak mesologie zoals dat door haar leden wordt uitgeoefend.

Haar doelen worden onder meer bereikt door:

• toezicht houden op en controle op het niveau van de opleiding tot mesoloog.
• het bevorderen van post-academische onderwijs
• het visiteren van haar leden om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te controleren
• toezien op de Registratieraad van Nederlandse mesologen
• participatie in het klachtenreglement en de tuchtrechtspraak
• het streven naar een duidelijke maatschappelijke positie van haar leden ten einde te komen tot een betere samenwerking met 
  de diverse disciplines binnen de gezondheidszorg.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAnderZorgAvéro Achmea
 
AzivoBesuredCZ
 
CZ DirectDe FrieslandDe Goudse
 
Delta LoydFBTOIK!
 
KiemerLancyrMenzis
 
OHRAONVZOZF Achmea
 
PMA ZorgverzekeringPNO ZiektekostenTake Care Now!
 
United ConsumersUnivéVGZ
 
VVAAYouCareZilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht