Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NOAG - Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers


Contactgegevens
Secretariaat NOAG
Postbus 883
3800 AW Amersfoort
033 4220041
noag@hetnet.nl
www.noag.org


Omschrijving:
De NOAG is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NOAG-therapeuten hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en zich te verbinden door middel van registratie in het NOAG-register. Dit om waarborgen te scheppen om de praktijktoepassing van de ingeschrevenen in het NOAG-register op deskundige en maatschappelijk-verantwoorde wijze mogelijk te maken. De NOAG maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van maatschappelijk-onverantwoorde praktijken op haar gebied.
Een belangrijk doel dat de NOAG zich stelt is het geven van voorlichting over de natuurgeneeswijzen en over haar geregistreerde natuurgeneeskundigen in het NOAG-register, alsmede het bevorderen van een beter inzicht in de betekenis van natuurlijke geneesmethoden voor de volksgezondheid.


De NOAG heeft als belangrijkste doelstellingen:
 • bevorderen, ontwikkelen en toepassen van natuurgeneeswijzen;
 • voorlichting verstrekken over de natuurgeneeswijzen;
 • bevorderen van een wettelijke erkenning voor diverse natuurgeneeskundige beroepstherapeuten;
 • samenbrengen van verschillende disciplines van therapeuten in de NOAG;
 • registreren van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten in het NOAG-register;
 • samenbrengen en naar buiten treden als gekwalificeerde NOAG-therapeuten;
 • belangenbehartiging van de aangesloten NOAG-therapeuten;
 • meewerken aan, en verspreiden van, wetenschappelijk onderzoek i.v.m. de natuurgeneeswijzen;
 • periodiek (laten) verzorgen van verplichte aanvullende (medische) nascholing;
 • periodiek organiseren van NOAG-bijeenkomsten met een voorlichtende taak;
 • streven naar contacten met zorgverzekeraars en ziekenfondsen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding aan de geregistreerde NOAG-therapeuten;
 • bevorderen van contacten en samenwerking met reguliere genezers;
 • onderhouden van contacten met andere stichtingen, verenigingen en allianties, alsmede met lagere en hogere overheden ten behoeve van de NOAG-therapeuten.
Bezoekadres: Hogeweg 228a, 3815 LZ Amersfoort


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AzivoAZVZBesured
 
CZCZ DirectDe Friesland
 
De GoudseDelta LoydKiemer
 
LancyrMenzisOHRA
 
ONVZOZF AchmeaPMA Zorgverzekering
 
PNO ZiektekostenVVAAZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht