Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NAC - Nederlandse Associatie voor Counselling


Contactgegevens
Secretariaat NAC
Antwoordnummer 586
1180 WB Amstelveen
0848 352730
bestuur@denac.nl
www.denac.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Associatie voor Counselling maakt deel uit van de European Association for Counselling (EAC) en zij conformeert zich aan de Europese eisen die door de EAC zijn opgesteld.

Leden van de NAC onderscheiden zich in kwaliteit, vakbekwaamheid en vaardigheden welke zijn geborgd door de Accreditatie-eisen die door de NAC worden gehanteerd. Geaccrediteerde counsellors en met name zij die zelfstandig praktijk voeren, zijn opgenomen in het NAC-register en worden erkend door aan aantal Zorgverzekeraars. (Zie elders op deze site).

Op nationaal niveau werkt de NAC samen met andere beroepsverenigingen. Deze samenwerkende verenigingen zijn actief binnen de Nederlandse Federatie van Begeleidingskundigen (NFBK).

Daarnaast neemt de NAC actief deel aan de redactie van het Counselling Magazine dat zal verschijnen per voorjaar 2010. Leden ontvangen dit tijdschrift gratis.

Vrijwilligers
De NAC is een vrijwilligers-organisatie. Dat betekent dat wij gezamenlijk als beroepsbeoefenaren de NAC in onze vrije tijd draaiende houden. Leden geeft dit de mogelijkheid direct hun bijdrage te kunnen leveren in de gezamenlijk gewenste doelen: "Zo zijn wij wat we gezamenlijk kunnen en willen". Delen wordt zo vermenigvuldigen.

RBNG
De Nederlandse Associatie voor Counselling sluit zich aan bij Koepel RBNG !
Met de aansluiting bij de RBNG wordt de mogelijkheid tot vergoeding van counselling drastisch uitgebreid met zo'n 4,2 miljoen Clienten.


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

BesuredCZCZ Direct
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
KiemerLancyrUnited Consumers
 
UnivéVGZ

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht