Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVAF - Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Fysiotherapeuten


Contactgegevens
Secretariaat NVAF
Dorpsstraat 27
8746 NJ Schraard
0517 531075
join.zwart@kpnplanet.nl
www.nvaf.info


Omschrijving:
Antroposofische Fysiotherapie wordt uitsluitend gegeven door erkende fysiotherapeuten die na hun reguliere opleiding een aanvullende antroposofische opleiding hebben gevolgd in Nederland of Duitsland. Ze zijn werkzaam in een eigen praktijk of in een antroposofisch gezondheidscentrum (therapeuticum), maar ook in ziekenhuizen, verpleeghuizen, in de psychiatrie en in de zwakzinnigenzorg.

Antroposofische Fysiotherapie is een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld dat door Rudolf Steiner rond de vorige eeuwwisseling is ontwikkeld.

In deze visie is de mens een eenheid van lichaam, ziel en geest. Het menselijk organisme bestaat uit drie geledingen: het zenuw-/zintuigstelsel, het ritmisch systeem en het stofwisselingsstelsel. Omdat de mens een wezen in ontwikkeling is, zijn verstoringen van het onderlinge evenwicht onvermijdelijk, wat zich uit als ziekte of onwel zijn. Gezondheid is geen statisch verschijnsel, maar een toestand van evenwicht die steeds opnieuw veroverd moet worden.Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAZVZBesured
 
CZCZ DirectDelta Loyd
 
LancyrOHRAONVZ
 
PNO ZiektekostenTake Care Now!United Consumers
 
UnivéVGZVVAA
 
Zorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht