Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVAP - Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie


Contactgegevens
Secretariaat NVAP
info@nvap.nl
www.nvap.nl


Omschrijving:
De Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie, ook wel NVAP genoemd, stelt zich ten doel het bevorderen en ontwikkelen van antroposofische psychotherapie en haar beroepsuitoefening.
Antroposofische psychotherapie vindt haar grondslag in de geesteswetenschappelijke inzichten zoals deze door Rudolf Steiner zichtbaar gemaakt zijn.

De mens wordt vanuit het antroposofisch mensbeeld beschouwd als een geestelijk wezen dat zich op aarde steeds verder ontwikkelt. Lichaam, ziel en geest zijn daarbij met elkaar verbonden. De begrippen karma en reinkarnatie vinden zo hun uitdrukking.

De NVAP is een beroepsvereniging voor hen die werkzaam zijn in de diagnostiek, gespreks- en psychotherapie, kinder- en jeugdtherapie en orthopedagogiek. Het begrip psychotherapie dient dan ook in zeer brede zin te worden opgevat.

De NVAP streeft haar doel na door:
  • het verzorgen van een postacademische opleiding.
  • het organiseren van maandelijkse studiedagen voor haar leden.
  • het houden van conferenties en informatie dagen over actuele psychotherapeutische onderwerpen.
  • het onderhouden van internationale kontakten.
Lid van de NVAP kunnen worden diegenen, die

a) een reguliere opleiding gevolgd hebben aan
  • een universiteit binnen de Staat der Nederlanden in het doctoraalexamen psychologie, pedagogie, geneeskunde, of een anderszins gelijkwaardige gedragswetenschap die van toepassing is.
  • een hogeschool als maatschappelijk werkende, gevolgd door een voortgezette opleiding gezins- psychotherapie of een anderszins vergelijkbare voortgezette opleiding
  • een buitenlandse universiteit met een geautoriseerd, aantoonbaar gelijkwaardig diploma.

b) niet geheel voldoen aan de hierboven genoemde criteria, maar die de NVAP- opleiding met de huidige duur van 2 jaar gedurende 2 dagdelen in de week en een extra per maand voor de mentorgroepen, met uitzondering van de schoolvakanties, met goed resultaat hebben afgerond. Dit ter beoordeling van het bestuur.


Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAvéro AchmeaAZVZ
 
BesuredCZCZ Direct
 
Delta LoydEnergiekHolland Zorg
 
IK!LancyrOHRA
 
ONVZOZF AchmeaPNO Ziektekosten
 
SallandTake Care Now!United Consumers
 
UnivéVGZVVAA
 
Zilveren Kruis AchmeaZorg en Zekerheid

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht