Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Zoutwinning Waddenzee risicovol

dinsdag 04 februari 2014Het winnen van zout onder de Waddenzee is een gevaar voor het natuurgebied. De bodem van de Waddenzee zal dalen, waardoor wadplaten die normaal droogvallen, onder water kunnen blijven staan. Deze platen zijn voedselgebieden voor tienduizenden trekvogels. Dat zegt niet alleen ons gezond-boeren-verstand met in het achterhoofd de huidige problemen in Groningen.
Dat zeggen Natuurmonumenten, Vogelbescherming en de Waddenvereniging. De organisaties vragen staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken om geen vergunning te verlenen voor zoutwinning in de Waddenzee. Het bedrijf Frisia Zout in Harlingen heeft een aanvraag voor zoutwinning ingediend. (link)

Extra zand
Frisia Zout is het niet eens met de conclusies van de natuurorganisaties. Het bedrijf zegt dat het de verwachte bodemdaling geheel zal compenseren door extra zand op te spuiten in de Noordzee. Dat zand zal dan door de getijden langzaam de Waddenzee instromen en de bodemdaling ongedaan maken. Dit bedrijf denkt dus daadwerkelijk te begrijpen hoe een absoluut uniek natuurgebied werkt, terwijl onderzoekers uit de hele wereld dermate bezorgd zijn voor het behoud, dat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst is komen te staan.

De Waddenzee als wereld erfgoed
Het deel van de Waddenzee dat tot werelderfgoed behoort, omvat het Nederlands en Duitse deel en beslaat 66% van de hele Waddenzee. Het is een niet erg diep watergebied met een relatief vlakke kust. Het leefgebied heeft getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komt een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar. Het gebied is een van de laatst overgebleven grootschalige bij eb droogvallende ecosystemen waar natuurlijke processen blijven functioneren.

Grote risico's
Het Nederlandse Instituut voor Onderzoek op Zee (NIOZ) concludeerde vorig jaar al dat de risico's van zoutwinning in de Waddenzee groot zijn voor de natuur. Bodemdaling zal beschermde trekvogels als de kanoet en de bergeend treffen. (link)

Die vogels tanken in de Waddenzee bij op hun tocht tussen de Noordpool en Afrika. Het NIOZ ziet zandsuppletie niet als een oplossing. Daardoor verandert de samenstelling van de zeebodem en komt het bodemleven dieper te liggen.

Waddenzeeconferentie
Staatssecretaris Dijksma is in het Deense Tønder, op de Trilaterale Waddenzeeconferentie.
Dat is een samenwerkingsverband van de Waddenlanden Duitsland, Denemarken en Nederland. De milieuorganisaties hebben daarom ook deze VN-organisatie alsmede de Tweede Kamer over de gevaren van zoutwinning aangeschreven. Het besluit over de aanvraag van Frisia, onderdeel van Esco European Salt Company, valt de komende weken.

Weinig verhelderend
Natuurmonumenten, Volgelbescherming en Waddenvereniging vinden dat Frisia weinig verhelderende antwoorden heeft gegeven op vragen van de staatssecretaris over de plannen voor zoutwinning in het grootste kustgetijdengebied van Europa. Bovendien zou een eerste verkenning door het onafhankelijke Nederlands Instituut voor Onderzoek op Zee hebben uitgewezen dat de risico's van zout winnen voor de natuur te groot zijn.

De deelnemers aan de conferentie in Denemarken krijgen dinsdag zoute drop aangeboden, bedoeld om de oproep aan Dijksma om het bedrijf geen vergunning te verlenen, kracht bij te zetten.

De drie landen werken daar aan betere samenwerking bij de bescherming van de Waddenzee.
De Waddenzee staat sinds 2009 op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Frisia Zout verwacht dat Dijksma nog voor de zomer een besluit neemt over de vergunning.
Het bedrijf wil tussen 2016 en 2035 zout winnen onder de Waddenzee.
Die winning gebeurt vanuit een pompgebouw op het vasteland.

Wat is het Werelderfgoedverdrag?
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het Werelderfgoedverdrag in 1992 geratificeerd. Het verdrag is het meest bekende van UNESCO en is inmiddels door 190 lidstaten ondertekend. De landen die het verdrag hebben geratificeerd, hebben met elkaar afgesproken dat zij zich zullen inzetten voor identificatie, bescherming, behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan komende generaties van cultureel erfgoed binnen hun landgrenzen.

Zowel cultureel als natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een hybride vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst worden voorgedragen. Een voorbeeld van een culturele site is de Grachtengordel van Amsterdam, van een natuurlijke De Waddenzee, en van een hybride site de heilige berg Athos in Griekenland.

Maar geheel in de lijn der Nederlandse politiek sturen we geen milieu-deskundige, maar een econoom. Ik hou mijn hart vast...


Delen op Facebook

Er is 1 keer gereageerd


Geplaatst op donderdag 26 oktober 2017 om 11:29:25 door Leo vd W
Mooi stukje, maar hoe is het afgelopen? Dit is al enige tijd geleden, maar wordt er nu daadwerkelijk zout gewonnen? Ik kom al jaren op Ameland en wat mij is opgevallen is dat die grote uitzichtverziekende boortoren inmiddels weg is voor de kust van Buren. Kan ik daaruit opmaken dat Den Haag nu eindelijk heeft begrepen dat zij met hun grijpgrage handjes van de Waddenzee moeten afblijven?

Ik hoop het....

Reageren op dit artikel


Naam: *
E-mail:
Website:http://
Reactie: *
Beveiligingscode: