Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Tabaksindustrie be´nvloedt rookbeleid

maandag 08 september 2014

Tabaksprocucenten bij Minister aan beleids-tafel
Nederland is een van de grootste rookwarenproducenten ter wereld.
Die industrie beïnvloedt de politieke besluitvorming op ''bijzonder vruchtbare wijze''.

"Toen het nieuwe CDA-VVD-kabinet aantrad met Edith Schippers als minister van Volksgezondheid hebben lobbyisten van de tabaksindustrie waarschijnlijk de champagnekurken laten knallen.''
Dat zegt bijzonder hoogleraar tabaksontmoediging Marc Willemsen vrijdag in zijn intreerede aan de Universiteit Maastricht.

Volgens Willemsen waait er in Nederland altijd een tegenwind, als het gaat om tabaksontmoediging, terwijl het in Nederland in vergelijking met landen als Groot-Brittannië en Canada niet goed gaat op dat gebied.
''Met het nieuwe kabinet lijkt de tegenwind aangewakkerd tot een heuse storm, windkracht 10'', aldus Willemsen, die verwijst naar een toespraak van Schippers. Zij verklaarde zich daarin tegenstander van bijvoorbeeld foto's van kapotte longen op een pakje sigaretten.
Ziektekosten
Willemsen, die ook bij het expertisecentrum voor tabaksontmoediging Stivoro werkt, stelt dat roken de Nederlandse staat jaarlijks 2,4 miljard euro kost aan ziektekosten van rokers. ''Een schadepost van deze omvang kan geen enkele samenleving zich permitteren.''
Daarentegen ontvangt de overheid elk jaar 1,8 miljard euro aan tabaksaccijns. ''Er wordt geen cent van dat bedrag rechtstreeks besteed aan het verminderen van het leed dat tabaksverslaving veroorzaakt. Dat is een perverse situatie die op den duur onhoudbaar is'', benadrukt de hoogleraar.

Connecties
De tabaksindustrie heeft volgens Willemsen ''strategische connecties''.
''Nederland heeft zich verbonden aan een internationaal verdrag, dat onder meer voorschrijft dat de overheid niet met de tabaksindustrie dient te communiceren over tabaksbeleid. En als die contacten toch noodzakelijk zijn, dient dat openbaar te worden gemaakt. Maar dat lijkt in Nederland een taboe waarnaar meer onderzoek moet worden gedaan'', vindt de hoogleraar.
Willemsen pleit voor harde campagnes, die laten zien wat roken in het lichaam aanricht. Ook wil hij een hogere tabaksaccijns en een minder prominente plek voor rookwaren in winkels. ''Stel dat er een product op de markt zou komen dat mensen ernstig ziek zou maken en dat dit product in de supermarkt zou liggen? Dat zou volstrekt ondenkbaar zijn. Maar tabak is precies dat product en desondanks volstrekt legaal.'' Dit artikel is gepubliceerd in januari 2011.  Link naar volledige artikel


Effectief rookgordijn door producenten
Hoe effectief de invloed van de producenten is blijkt uit de discussie die wij hier voeren. Het is uiteraard belachelijk dat er nog over dit onderwerp gediscussieerd moet worden, maar in dit landje van polderen, pamperen en nathouden hoort het er nu eenmaal bij. Let dan wel een beetje op welke kant de discussie opgaat zou ik zeggen, want als we tegenwoordig beginnen te ouwehoeren over de ventilatie in plaats van de uitvoering van het rookbeleid zijn we echt de verkeerde kant aan het opgaan. Het is eigenlijk direct vanaf het begin al fout gegaan. Het rookbeleid is niet via de gezondheidskanalen verkocht, zoals je zou verwachten. Nee, de Nederlandse overheid meent weer via een omweg achter een rookgordijn het beleid als Arbo te moeten verkopen. Juist, je ziet hem al aankomen: de zelfstandig café-eigenaar die niet onder deze regeling valt, de coffeshop-houder waar immers iedereen binnenkomt om te roken, de medewerker die het maar al te prettig vindt om zélf te kunnen roken en ga zo maar door. Typisch voor een land met 17 miljoen mensen, 18 miljoen wetten en 19 miljoen uitzonderingen. Wie bedacht heeft om het via de Arbo-weg te laten lopen heeft zeer goed ingeschat dat het beleid er nog lang niet zal komen, eensgezindheid ver te zoeken blijft en we vandaag op het journaal zien dat de tabakslobby nog gewoon kind aan huis is op ons departement van Volksgezondheid en bij minister Schippers beleid afspreekt, de boel vertraagd en pleit voor al die banen die op de tocht staan door het Europees afgesproken beleid.

Dat de fabrikanten ver gaan om hun waar aan de man te brengen werd in 2009 al duidelijk toen de Britse tabaksfabrikant Imperial Tabacco gratis sigaretten uitdeelde onder modeontwerpers, muzikanten en reclamemakers in Nederland. Zeg maar de mensen die andere mensen beinvloeden voor hun werk. Minister Schippers kende we toen nog niet want er was een andere zwaargewicht aan het stuur van Gezond Nederland. Ab Klink reageerde toen dat het een zaak was voor het Openbaar Ministerie terwijl hij net het Europeese Beleid aangaande het rookbeleid mede heeft ondertekend. 

Vreemde praktijken, nog vreemder beleid
Dat de tabaksbrance het moeilijk heeft is alom bekend. Maar zeg nu zelf: als iedereen weet hoe slecht het roken kan zijn en juist jij die produkten aanbiedt, dan is het toch logisch dat je iets gaat merken. Verkoopdaling bijvoorbeeld. Dan moet je wel creatief of zelfs een klein beetje crimineel worden om al je mensen aan het werk te houden. Dan ga je juist extra mensen aantrekken om je voorraden te slijten en voor je aandeelhouders de vooruitzichten overwegend positief te houden. Dan gaan je kunstgrepen toepassen. Voorbeeldje uit 2007.

Het KWF Kankerfonds staat al enige tijd negatief in de belangstelling. Gaat nooit om hun doel, laat dat duidelijk zijn, maar het gaat altijd om Geld. Ook nu weer. Wist je bijvoorbeeld dat het KWF gewoon een deel van zijn kapitaal investeerd in de vier grootste tabaksfabrikanten ter wereld? Dat was een ontdekking van Oxfam Novib. Ging maar om een klein bedrag, maar daarmee laat je zien dat je werkelijk niet begrijpt waar je mee bezig bent. Link naar volledige artikel. Om maar even aan te tonen hoe het hier werkt. Zou dit in Ivoorkust of Pakistan gebeuren roepen we hier om het allerhardst dat het corruptie is, gebeurt het hier in Nederland betreft het natuurlijk een incidenteel gebeuren dat direct wordt rechtgezet. De investering wordt ingetrokken, het jaarsalaris weer een beetje opgeschroefd, er komt een managertje bij om de boel uit de media te houden en snel weer naar Den Haag om het nieuwe beleid te bespreken.

Het vooraanstaande medische magazine BMJ (voorheen Britisch Medical Journal) boycot onderzoek tabakslobby
Het medisch tijdschrift BMJ heeft een stap gezet om hun slogan - 'Helping doctors make better decisions' - geloofwaardiger te maken. Het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift stopt met het publiceren van onderzoek dat (deels) is betaald door de tabaksindustrie.

AMSTERDAM - Volgens de redactie van BMJ (voorheen British Medical Journal) is er steeds meer bewijs dat de financieringsbron op onzichtbare wijze studies kan beïnvloeden, terwijl subjectiviteit en misstanden in onderzoek vaak moeilijk zijn op te sporen. 'De tabaksindustrie heeft willens en wetens onderzoek gebruikt om twijfels (over de negatieve effecten van roken, red.) te bevorderen en om hun ultieme doel te bereiken: meer dodelijke producten verkopen en hun beschadigde legitimiteit herstellen.'

Volgens critici had BMJ veel eerder dergelijk onderzoek in de ban moeten doen. In plaats daarvan bekritiseerde het blad in 1996 het besluit van de Amercian Thoracic Society, de wetenschappelijke tak van de American Lung Association, om hun boycot. Ook bladen van de vooruitstrevende Public Library of Science gingen BMJ voor.

Toch vindt prof. Peter de Leeuw, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, het een stevig signaal. 'Het is voor het eerst dat een groot algemeen medisch tijdschrift voor een boycot kiest. De andere zijn veelal gespecialiseerd in longonderzoek.' Maar hij heeft ook zijn twijfels. 'In theorie kan belangrijke informatie worden achtergehouden. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar transparantie over financiering en de lezer zelf laten oordelen.' Link naar volledige artikel Dit was vorig jaar oktober.

Juni 2014 - Sponsoring van provincies en gemeenten door tabaksindustrie

Hier het verslag uit de Tweede Kamer gewoon in te zien op www.tweedekamer.nl 

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2579
Vragen van de leden Fokke en Rebel (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de sponsoring van provincies en gemeenten door de tabaksindustrie (ingezonden 11 juli 2014).
Mededeling van Staatssecretaris Van Rijn (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 18 juli 2014)

Vraag 1
Kent u het bericht dat de tabaksindustrie verschillende gemeenten sponsort?

Vraag 2
Deelt u de mening van de auteurs van het bericht dat lokale overheden door de samenwerking aan te gaan met de tabaksindustrie in strijd handelen met artikel 5.3 van de Framework Convention on Tobacco Control (het FCTC-verdrag)?

Vraag 3
Deelt u de mening van de auteurs dat uit de aanbevelingen bij de richtlijnen, voortgekomen uit artikel 5.3 van het FCTC-verdrag, voortvloeit dat de overheid, daaronder begrepen lokale overheden, geen contact mag hebben met de tabaksindustrie, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor het effectief reguleren van het tabaksbeleid?

Vraag 4
Deelt u de mening dat de geplande activiteiten van lokale overheden in samenwerking met tabaksfabrikanten in strijd zijn met bovengenoemde aanbevelingen nu in de aanbevelingen 6.2, 6.3 en 6.4 van de richtlijnen bij het FCTC verdrag specifiek wordt uitgelegd dat overheden zich op geen enkele manier mogen inlaten met samenwerkingsverbanden of activiteiten die door de tabaksindustrie worden omschreven als maatschappelijk verantwoord (6.2), dat overheden niet is toegestaan om de tabaksindustrie zich publiekelijk te laten uiten over zogenaamd maatschappelijk verantwoorde activiteiten (6.3) en dat overheden geen financiële bijdragen van de tabaksindustrie accepteren (6.4)?

Vraag 5
Wat gaat u er aan doen om er voor te zorgen dat de betrokken lokale overheden hun samenwerking met de tabaksindustrie stopzetten?

Mededeling
De vragen van de leden Fokke en Rebel (beiden PvdA) over de sponsoring van provincies en gemeenten door de tabaksindustrie (ingezonden 11 juli 2014) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is de vakantieperiode. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op deze Kamervragen doen
toekomen. Ik streef er naar u deze voor het einde van het zomerreces toe te sturen. [Einde citaat]

Geen antwoorden voor de zomervakantie en ook niet direct na de zomervakantie. We houden u op de hoogte.

Delen op Facebook

Er is 3 keer gereageerd


Geplaatst op zondag 31 mei 2015 om 20:13:42 door Redactie AGO
Nee Harry, de E-sigaret is het stomste wat er is. Als je weet dat een geladen pistool op je hoofd zetten tot de dood leidt, dan ga je natuurlijk ook niet adviseren dat je kinderen dit moeten doen met een waterpistool. Ze zullen dan inderdaad niet sterven aan loodvergiftiging, maar je leert je ze wel dat iets chemisch inhaleren normaal is. Daarbij zitten er in de door jou aangeboden liquids nog steeds nicotine en chemische smaakjes. Enig idee wat nicotine op lange termijn met je hersens doet? Enig idee waar die smaakjes en geurtjes uit bestaan? Enig idee hoe je longen deze stoffen opnemen en waar deze opgeslagen blijven? Stop gewoon met de meest idiote verslaving die er is.
Geplaatst op woensdag 17 december 2014 om 13:48:11 door Harry
De e-sigaret is het beste wat het er is!
Geplaatst op woensdag 17 december 2014 om 13:46:55 door Harry
Een woord voor nodig: E-sigaret. Iedereen moet gewoon overstappen op de e-sigaret.

Reageren op dit artikel


Naam: *
E-mail:
Website:http://
Reactie: *
Beveiligingscode: