Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Acupunctuur


Acupunctuur is een samengesteld woord uit het Latijn. Acus betekent naald en pungere betekent steken. De oorsprong van de klassieke acupunctuur begint ruim 3500 jaar geleden in de Chinese filosofie en de traditionele Chinese geneeskunde.
Hierbij gaat men ervan uit dat de levensenergie Chi of Qi door 14 meridianen circuleert en heeft vertakkingen naar de organen en lichaamsfuncties.
 
Voor de bronstijd gebruikte men al stenen naalden, daarna gebruikte men metalen naalden. Tegenwoordig gebruikt men roestvrijstalen naalden.
 
Elektroacupunctuur is de acupunctuur waarbij de naalden worden voorzien van elektroden, met een laagfrequente wisselstroom, om een grotere stimulans te geven
 
Bij Laseracupunctuur worden geen naalden gebruikt, maar een lage intensiteit laserlicht op de gebruikelijke plaatsen uit de acupunctuur.


Aanvullende informatie:


VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig TherapeutenDe VNT is in 1980 opgericht als beroepsvereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Met ruim 700 leden is zij één van de grootste beroepsverenigingen binnen de natuurgeneeskunde in Nederland. Voor u is de VNT een keurmerk dat aangeeft dat de aangesloten therapeut aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. VNT-therapeuten zijn gespecialiseerd in één of meerdere natuurgeneeskundige werkvormen. Bijvoorbeeld: homeopathie, fytotherapie, acupunctuur, shiatsu, kinesiologie.ZHONG (NVTCG) Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese GeneeskundeZHONG is de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het is een landelijke beroepsvereniging voor TCG therapeuten die onderdak biedt aan alle disciplines binnen de TCG, zoals: Acupunctuur, Kruidengeneeskunde, Qigong, Tuina, Shiatsu 
  • ZHONG heeft als beroepsvereniging het volgende beleid: 
  • Het screenen van opleidingsinstituten voor kwaliteitsbewaking 
  • De praktische uitoefening van het vak TCG op verantwoorde wijze te doen plaatsvinden 
  • Zorgverzekeraars TCG te doen erkennen en vergoeden 
  • Leden te ondersteunen en adviseren m.b.t. het voeren van een praktijk 
  • Het niveau van de leden te optimaliseren Het bevorderen van samenwerking met diverse opleidingsinstituten en beroepsverenigingen
NVA - Nederlandse Vereniging voor AcupunctuurDe NVA is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland, opgericht in 1977. Als praktiserend lid laten we alleen acupuncturisten toe met een voltooide westers medische scholing op ten minste hbo-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding. De leden zijn verplicht jaarlijkse nascholingsdagen te volgen. 

De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden. Daarvoor hanteert de NVA gedragsregels en regels betreffende ethiek. Als vereniging voeren we een actief beleid aangaande tuchtrechtspraak en arbitragezaken. Verder stellen we eisen aan de leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling.NAAV - Nederlandse Artsen Acupunctuur VerenigingDe NAAV is de wetenschappelijke beroepsorganisatie van (tand)artsen die hun medische achtergrond aanvullen met acupunctuur. De NAAV is opgericht in 1973. Activiteiten van de commissies ‘Kwaliteit, visitatie en accreditatie’ en ‘Registratie’ waarborgen de kwaliteit en veiligheid van acupunctuur bij de aangesloten leden. De NAAV behartigt de belangen van zowel patiënten als leden.