Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Antroposofische Geneeskunde


Het begrip antroposofie is samengesteld uit twee Griekse woorden, anthropos en sophia, die mens en wijsheid betekenen. Antroposofie kan het beste worden omschreven als een weg om door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording van je menszijn, in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid.
Antroposofen zien vier aspecten in een mens: het fysieke lichaam, het levenslichaam, de ziel en de geestelijke kern. Volgens de regels van de antroposofie zou men ziek kunnen worden als deze vier niet in balans zijn tot elkaar.