Vind nu een alternatief arts / therapeut in

APS Therapie


APS Therapie is in begin jaren ‘90 in Zuid Afrika uitgevonden. Het idee van APS Therapie is ontstaan uit een artikel over de lichaamseigen actiepotentiaal in een medisch tijdschrift. In dit artikel werd verteld hoe belangrijk dit signaal is voor het lichaam en dat alle lichaamsprocessen werken met impulsen van deze actiepotentiaal. Dit zenuwsignaal zou de pijn kunnen verlichten of zelfs volledig uit kunnen bannen. In dat artikel werd geschreven dat mogelijk in de toekomst dit signaal gesimuleerd zou kunnen worden en dat men in staat zou zijn dit aan te bieden aan het lichaam en zo de effecten van pijn te kunnen bestrijden.

Dit artikel is de impuls geweest voor Actie Potentiaal Simulatie, afgekort APS. Kort daarna is begonnen met het ontwikkelen van het welbekende APS apparaat. Het heeft even geduurd voordat het eerste werkende prototype gebouwd was uit de verzameling van 10 ontwerpen. Dit eerste model werd als eerste gebruikt om iemand te behandelen wiens beide ellebogen volledig verbrijzeld waren door een vliegtuigongeluk. De pijnverlichting die door deze behandeling bewerkstelligd werd was fenomenaal.

De apparatuur die gebruikt wordt bij APS Therapie, kan door de cliënt thuis worden gebruikt. Niet in alle gevallen, maar de techniek hiervoor is beschikbaar. Meer informatie op de website van de Nederlandse fabrikant APS Therapy BV te Heteren. De Beroepsvereniging voor APS therapeuten is de BVAT


Aanvullende informatie:


BVAT - Beroepsvereniging voor APS Therapie



De vereniging heeft tot doel:
  • APS Therapie meer landelijke bekendheid te geven.
  • Criteria en procedures te ontwikkelen en te handhaven ten behoeve van de kwaliteitsbewaking.
  • Voor zover mogelijk samenwerking tot stand te brengen tussen APS en andere instanties met soort gelijke doelstelling.
De kwaliteitscriteria waar actieve leden aan dienen te voldoen:
  • Een afgeronde cursus APS Therapie of opleiding APS Therapie op HBO niveau.
  • Periodieke nascholing ( bijwonen intervisiemiddagen). Na het bijwonen van een nascholing ontvangt men hiervoor een certificaat.
  • Goede praktijkvoering, richtlijnen zijn opgesteld door de commissie kwaliteitsbewaking
Het bestuur van de vereniging is door de algemene ledenvergadering gekozen en wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij worden in hun werkzaamheden gesteund door de diverse commissies.

APS Therapy heeft sinds 1999 een netwerk van meer dan 180 gecertificeerde APS-therapeuten opgebouwd. Daarnaast zijn er geaccrediteerde leden.