Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Aromatherapie


Aromatherapie is een tak van de phytotherapie of kruidengeneeskunde. Hierbij maakt men gebruik van de etherische oliën die een bepaalde plant bezit en waaruit de essentiële oliën gemaakt worden. Elke essentiële olie heeft telkens zijn specifieke werking, ze zijn erg vluchtig en zelden kleurloos. Zo is kaneel roodachtig en absint groen. De werking van essentiële oliën is vaak uitgebreider dan die van de gebruikte kruiden. Ze zijn alle antiseptisch en hebben een virocide (antivirus) en bactericide (antibacteriële) werking. Ze hebben daardoor ook een stimulerende werking op het afweersysteem. Ook zijn alle essentiële oliën hormonlike, ze bevatten immers stoffen, die chemisch gezien, heel sterk lijken op de hormonen bij de mens. Ze gaan dan ook een positieve uitwerking hebben op de endocriene klieren.

Aanvullende informatie:


FAGT - Federatie voor Additief Geneeskundig TherapeutenEen lid van een beroepsvereniging is erkend als additief therapeut indien hij/zij aan de door de vereniging gestelde eisen voldoet. Bij de FAGT is het vereist dat de leden een opleiding medische basiskennis op HBO niveau hebben, die genoten is aan een door de FAGT geaccrediteerd opleidingsinstituut. Een lijst van zulke opleidingen kunt u vinden door de geaccrediteerde instituten links aan te klikken.

Naast de algemene basiskennis moet een lid minstens één praktijk studie op HBO niveau hebben voltooid van een additieve discipline. Dat moet ook zijn gebeurd aan een geaccrediteerd instituut. Vanzelfsprekend kan een lid meerdere therapieën in zijn/haar pakket hebben. Voor erkenning binnen de FAGT (en daarmee dus vallend binnen de verplichte collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering) dienen die allemaal te zijn genoten aan geaccrediteerde instituten.

Voor alle duidelijkheid: BIG geregistreerde disciplines kunnen door de FAGT niet worden geaccrediteerd, daar zijn andere beroepsverenigingen voor. BIG geregistreerde disciplines kunnen dus ook niet door de FAGT worden erkend. BIG geregistreerde therapeuten kunnen wél lid worden van de FAGT, maar alleen als ze ook een additieve erkende opleiding op HBO niveau hebben.