Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Biodynamische Therapie


Biodynamische therapie is een lichaamsgerichte therapie. Dat wil zeggen dat de psychische gesteldheid van de cliënt benaderd wordt via het lichaam.
Biodynamische therapie is gebaseerd op de biodynamische psychologie. Deze is ontwikkeld door de Noorse psychologe en fysiotherapeute Gerda Boyesen.

In de biodynamische psychologie wordt onderscheid gemaakt tussen de primaire en de secundaire persoonlijkheid. De primaire persoonlijkheid is onze onbevangen levenslust, spontaniteit, openheid om te ontmoeten. De primaire persoonlijkheid heeft basiszekerheid, stabiliteit, en de moed om eigen kwetsbaarheid en pijn te voelen. Ze heeft veerkracht en kan met tegenslagen omgaan.
Wanneer van kinds af aan de wereld te veel druk op ons uitoefent, en ons niet accepteert zoals we zijn, ontwikkelen we noodzakelijkerwijs onze secundaire persoonlijkheid. Een groot deel hiervan is inherent aan de normale menselijke ontwikkeling. De secundaire persoonlijkheid werd vanuit onze kindertijd niet alleen gevormd door strategieën om ons te beschermen tegen eisen van de buitenwereld, maar zorgde er ook voor dat we innerlijke impulsen onderdrukten die zich anders tegen ons zouden kunnen keren. We ontwikkelden noodzakelijke overlevingsstrategieën waardoor de dynamiek van onze levensenergie geblokkeerd wordt. Dit vindt zijn neerslag in ons denken, in ons voelen, in ons handelen en in ons gevoel voor zingeving. De innerlijke drang van de onderdrukte impulsen om naar boven te komen, zien we als het lichamelijk aspect van het verlangen om dichter bij de primaire persoonlijkheid te komen, en ons in onze eigenheid te ontplooien.
(bron: www.biodynamischetherapie.net)