Vind nu een alternatief arts / therapeut in

BodyTalk


Stress, spanning en communicatie
Wanneer alles goed gaat en je geen last hebt van stress, dan communiceren alle onderdelen van het lichaam ongehinderd met elkaar. Stress heeft echter een verstorende, soms desastreuze uitwerking op lichaam en geest. De fysieke effecten van stress zijn vrijwel altijd waarneembaar: schouders constant opgetrokken, nekklachten, rugklachten, hoofdpijn, vermoeidheid. Loop je er te lang mee door dan kunnen de klachten verhevigen, verveelvoudigen of chronisch worden. Dagelijkse spanningen, werkgerelateerde problemen, relatieperikelen of financiële tegenslag kunnen interne verstoringen veroorzaken die zich zowel fysiek als geestelijk manifesteren.
De blokkades die door stress worden veroorzaakt verhinderen goede communicatie en doorstroming. BodyTalk optimaliseert de communicatie en doorstroming door de blokkades op te heffen.

Wat doet BodyTalk?
Het BodyTalk System combineert op doeltreffende en simpele wijze de kennis uit de Hatha Yoga, oosterse en westerse geneeskunde, filosofie en biofeedback. De BodyTalk-therapeut kan via een spierspanningstest ontdekken waar de verstoring zit en aan de hand van een uitgebreid protocol de betreffende communicatie herstellen. De spierspanningstest kennen we uit de biofeedback waaruit het BodyTalk System onder andere is voortgekomen.

Hoe gaat een BodyTalk behandeling in zijn werk?
Het BodyTalk System maakt gebruik van het zelfhelend vermogen van ons lichaam. Door subtiele spierspanningstesten, meestal aan de onderarm, geeft het lichaam essentiële informatie over blokkades en verstoringen prijs. Via het uitgebreide protocol spoort de behandelaar de verstoringen op, waarna het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd door beurtelings zacht op hoofd en borststreek te tappen en het lichaam opdracht te geven om de verbinding in gang te zetten en te onthouden.
BodyTalk geeft goede resultaten op bijna elk gebied van de gezondheid, het is absoluut veilig voor alle leeftijdsgroepen en er zijn geen contra-indicaties bekend. BodyTalk kan een gunstige werking hebben bij leerproblemen, dyslexie of andere cognitieve stoornissen. BodyTalk kan naast andere behandelvormen of therapieën worden toegepast. 

Waar komt BodyTalk vandaan?
Het systeem is ontwikkeld door Dr John Veltheim uit Australië. Veltheim is chiropractor, acupuncturist, filosoof, leraar en heeft jarenlange ervaring met oosterse vechtsporten, waarbij balans, kracht, souplesse, uithoudings- en denkvermogen essentieel zijn.
Veltheim maakte deel uit van diverse Australische raden voor acupunctuur, natuurlijke geneeswijzen en chiropractie. Vijf jaar lang was hij hoofd van het Brisbane College voor Acupunctuur en Natuurlijke Geneeswijze. Hij ontwikkelde het MindScape-systeem, een techniek waarmee de hersenfuncties worden verbeterd. Hij schreef negen boeken, en heeft zich gespecialiseerd in het samenvoegen van de dynamische systemen in het medische en energetische model. Samen met zijn vrouw hield hij de laatste twintig jaar wereldwijd lezingen over MindScape, BreakThrough, Reiki, Advaita Filosofie, levenswetenschappen en BodyTalk. John Veltheim woont tegenwoordig in Florida, maar is het grootste deel van het jaar onderweg.

Wat is BodyTalk niet?
BodyTalk werkt niet met naalden, niet met olieën en maakt geen gebruik van medicatie of kruiden.
Psychotherapeutische conversaties en diepgaande adviesgesprekken worden niet gevoerd. Uw lichaam zegt zelf genoeg.

Beroepsvereniging voor BodyTalk?
Ja, IBA Global Healing, een organisatie die wereldwijd werkt. Opgericht in 2000 door John Veltman zelf en thans vertegenwoordigd in meer dan 30 landen. Elk jaar komen er meer leden bij en ook in Nederland is het aantal BodyTalk therapeuten groeiende. 
In Nederland kan men terecht bij BodyTalk Nederland met een informatieve nederlandstalige website. De IBA - International BodyTalk Association heeft een engelstalige website.