Vind nu een alternatief arts / therapeut in

BSM de Jong Therapie


De oorzaak van een lichamelijke stoornis kan toe te schrijven zijn aan gehele of gedeeltelijke beperkingen van de zenuwgeleiding, maar kan ook biochemisch van aard zijn. De kern van de B.S.M. - de Jong® therapie bestaat uit het stimuleren van de bij de stoornis betrokken hersengebieden.

Vanuit de hersenen worden signalen naar alle cellen in ons lichaam gestuurd. Zowel de spieren, de darmen, de zintuigen als de organen worden aangestuurd door zenuwen. De bron van het functioneren ligt in de hersenen en in de communicatie van de ene zenuwcel (neuron) naar de andere zenuwcel.

Voorbeeld
U hoort een harde klap. De signalen van wat u hoort, worden verwerkt in de hersenen en er gaat een signaal naar de nekspieren. Uw hoofd beweegt in de richting van de klap. Door de beweging van het hoofd wordt het evenwichtsorgaan actief. Vanuit het evenwichtsorgaan worden de oogspieren aangestuurd zodat u kunt kijken naar wat de harde klap veroorzaakt heeft. Deze reactie is van levensbelang, bijvoorbeeld in het verkeer.

Maatwerk
De therapeut kijkt niet alleen hoe de signalen naar de hersenen en vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam verlopen, maar kijkt ook of de oorzaak biochemisch kan zijn, dus samenhangend met de hormonenhuishouding.

Door de B.S.M. - de Jong® oefeningen worden de zenuwcellen geactiveerd of juist geremd en wordt het lichaam van het kind sterker. Daardoor is het kind beter in staat te functioneren in de huidige maatschappij. De stimulering die nodig is, is bij ieder individu anders en daarom maakt de B.S.M. - de Jong® therapeut een op het kind toegespitst programma.

Aanvullende informatie:


BBT - Beroepsvereniging BSM de Jong TherapeutenBBT is de afkorting van Beroepsvereniging van B.S.M. - de Jong® Therapeuten. De beroepsvereniging is opgericht in 2002. Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 34180803. Op dit moment zijn er ongeveer 100 therapeuten aangesloten bij de BBT.

De BBT heeft drie doelstellingen:
  • Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van de Brain Stimulating Method De Jong® Therapie in Nederland, België en daarbuiten.
  • Het bereiken van de erkenning en bescherming van het diploma B.S.M. - de Jong® en het beroep van B.S.M. - de Jong® therapeut.
  • Het behartigen van de belangen van de leden en verder al wat aan het vooromschreven doel bevorderlijk kan zijn.

De BBT organiseert regelmatig informatiedagen over allerlei uiteenlopende thema's die relevant kunnen zijn voor haar leden.