Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Chiropractie


Chiropractie is een manuele behandelmethode voor gewrichts- en andere gezondheidsproblemen. Deze in 1892 in de Verenigde Staten ontwikkelde methode geniet nu bekendheid over de gehele wereld. Een beoefenaar van chiropractie wordt chiropractor genoemd. Het woord 'chiropractie' (soms ook chiropraxie) is afgeleid van het Griekse woord 'cheir' (hand) en 'prattein' (beoefenen). Het betekent dus: met de hand beoefenen. (ook genoemd: manueel; van het latijn manus = hand). Anders dan de gewone manuele therapie is chiropractie een holistische manuele therapie. Holistische therapieën richten zich op de mens in zijn totaliteit en niet zozeer op een afzonderlijke aandoening (het Griekse ’holos’ betekent ‘geheel’).

De chiropractie stelt bepaalde ziekten en aandoeningen te kunnen genezen en te kunnen voorkomen. Een goede chiropractor staat open voor de reguliere gezondheidszorg en zal mensen niet snel ontraden zich ook te laten behandelen door een reguliere arts of deskundige. Chiropractie is er op gericht de gehele gezondheid van de mens te bevorderen, te herstellen en te ondersteunen door opheffing van de dysfuncties (subluxaties) van het zenuwstelsel. Dit doet men via gedoseerde mechanische impulsen. 
De Chiropractie houdt zich bezig met diagnose, behandeling en preventie van stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten ervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de hele gezondheid. 

In de chiropractie ligt de nadruk op de manuele handeling, inclusief correcties van de ruggewervels in de wervelkolom. De grondlegger van de chiropractie is de in Canada geboren Daniel David Palmer (1844-1913). Zijn theorie is gebaseerd op die van Hippocrates, de 'Vader van de geneeskunde', namelijk dat de oorzaak van ziekten in de wervelkolom gezocht kan worden.

Bron Wiki