Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Colon Hydro Therapie


Colon hydrotherapie behandeling
Wanneer het lichaam in balans gebracht moet worden dan kan een behandeling in colon hydrotherapie niet uitblijven. Dit maakt uw gezondheid compleet. Wij zijn van mening dat een goede balans in lichaam en geest de levenskwaliteit verhoogt.

Een absolute oplossing voor uw gezondheid is colon hydrotherapie
De meeste mensen kennen het gevoel van een opgeblazen gevoel in de buik en andere klachten rondom de spijsvertering, diarree, obstipatie, slechte vertering, spastische darm, prikkelbare darm syndroom (PDS), gezond leven en toch niet kunnen afvallen naar het juiste gewicht.

Omdat de darm bij een groot 'aanbod' niet altijd zelf alle afvalstoffen op de juiste wijze kan afvoeren, raken in het lichaam gifstoffen opgeslagen. Niet alleen organen en weefsels van het lichaam raken onder de invloed van deze gifstoffen. Ook het concentratievermogen, het geheugen en de stemming worden vertroebeld waardoor de vitaliteit daalt, lusteloosheid wordt ervaren en energievermindering tot gevolg heeft.

Colon hydrotherapie is een hele ontspannen behandeling, aangenaam en effectief, waarbij men de aangekoekte darmwand reinigt. Veel mensen voelen zich opgelucht na één behandeling, het is echter noodzakelijk om minimaal een serie van 3 of 4 behandelingen te hebben in een korte periode om een begin te maken met het schoonmaken en het herstellen van de darm. Hoeveel behandelingen men nodig heeft hangt af van de gezondheid en de conditie van de darm van elk individu. De darm is een spier die in een bepaalde conditie verkeert. Door het trainen van de dikke darm komt deze weer in zijn normale peristaltische beweging.

De behandeling werkt als volgt
Gefilterd water op een aangename temperatuur tussen de 32 °C - 38 °C gaat met een lichte niet waarneembare druk de dikke darm in. Op het moment dat de natuurlijke peristaltische darmbeweging op gang komt, loopt al het water uit de dikke darm en door het masseren van de dikke darm laat het aangekoekte materiaal de darmwand los en verlaat samen met het water de dikke darm. Door dit tijdens de behandeling enkele keren te herhalen kan veel oud materiaal verwijderd worden.

Veel mensen hebben last van overgewicht. Tussen de 3 en 17 kilo aan aangekoekt materiaal kan aan de darmwand vastzitten. Een goede behandeling kan veel van deze overtollige kilo's weghalen en daarmee ook het gevoel van een opgeblazen buik wegnemen.
Door colon hydrotherapie worden tevens de andere organen gereinigd, omdat ieder gedeelte van de dikke darm een orgaan vertegenwoordigt. Door deze behandeling raakt men bijvoorbeeld veel gifstoffen kwijt, waardoor de huid sterker en gezonder wordt. Mensen kunnen er jaren jonger uit komen te zien.

Deze tekst is overgenomen van de website van het BCHT, de beroepsvereniging voor Colon Hydrotherapeuten.


Aanvullende informatie:


IACT - International Association for Colon HydrotherapyI-ACT's Mission Statement

The International Association for Colon Hydrotherapy (I-ACT) heightens the awareness of the colon hydrotherapy profession, ensures continuing and progressive education in the field of colon hydrotherapy and implements professionalism beyond reproach.

I-ACT's Policy Statement:

I-ACT recommends the use of currently registered FDA equipment and disposable rectal nozzles/speculae. Should the therapist use reusable speculae, these speculums should, at a minimum be autoclaved for sanitation and cleanliness. Additionally, I-ACT recommends that each therapist not using equipment currently registered with the FDA, consider upgrading their equipment to FDA registered equipment in the very near future.
BCHT - Beroepsgroep voor Colon Hydro TherapieDoelstelling:
De website van de Beroepsgroep voor Colon Hydrotherapie (verder BCHT) is een onafhankelijke website met informatie over Colon Hydrotherapie en bevat een lijst met therapeuten die de stuurgroep achten in staat te zijn om een goede behandeling te geven.

Stuurgroepleden:
De BCHT bestaat uit een stuurgroep van 6 leden, t.w. drs. A. Cornelissen, mevr. M. Hammink, drs. M. Hoeksema, drs. J. Reijntjes, mevr. K. Sanders, mevr. L. Timmermans. Nieuwe Colon Hydrotherapeuten kunnen zich laten registreren door een aanvraagformulier aan te vragen en ingevuld te retourneren. Na akkoord bevinden van de stuurgroep en betaling van de lidmaatschapsgelden, €50,- in 2009, zal een nieuwe Colon Hydrotherapeut op de website geplaatst worden. De nieuwe aangemelden komen steeds in de eerste week van de nieuwe maand op de website te staan.

De BCHT beschikt niet over een klacht & tuchtcommissie. Voor dergelijke zaken kan men wel contact opnemen met de BCHT op onderstaand adres. De stuurgroep zal kijken of wij een verzoek in behandeling moeten nemen tegen een normaal consultprijs of dat de stuurgroep dit door moet spelen naar de klacht & tuchtcommissie waar de desbetreffende therapeut/arts is aangesloten.