Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Compassionate Touch


compassionate touchCompassionate Touch® is een praktische aanvullende therapie voor ouderen, gespecialiseerd in hen die lijden aan dementie of hen in palliatieve zorg. 
Het grondbeginsel van Compassionate Touch® gaat er vanuit dat ieder mens behoefte heeft aan oprechte aandacht en aanraking. Dit zijn immers de prikkels die wij vanaf geboorte hebben meegekregen, en die we tot het laatst aan toe positief blijven waarderen.
Compassionate Touch® biedt deze duidelijke zorg, door oprechte aandacht (focused presence) , oprechte aanraking (focused touch), en verfijnde massage. Dit wordt verzorgd op bed, rolstoel of sta-op stoel, en de massage uitsluitend over de kleding heen. Alles is er op gericht om de ontvangende persoon te verlichten en zijn/haar kwaliteit van leven zichtbaar te vergroten. 

De therapie is geschikt voor ouderen en vooral ook dementerenden in de diverse stadia van de ziekte.

Hoe verhoogt Compassionate Touch® de kwaliteit van leven?
De kwaliteit van leven zien we terug in het welzijn van het individu, zowel op emotioneel, sociaal als fysiek gebied. Daarnaast geldt voor velen dan het welzijn en welbevinden toeneemt als men aan de dagelijkse activiteiten kan blijven deelnemen. Verscheidene algemene problemen, zoals pijn, mobiliteitsverlies, verlies van beminden, emotionele stress en kwalen leiden vaak tot een afnemend gevoel van welzijn. Het is daarnaast een gegeven dat oprechte aanraking afneemt naarmate we ouder worden. En juist deze aandacht en aanraking verhoogt de kwaliteit van leven.

In Compassionate Touch® wordt de therapie afgestemd op de persoon, de fase en het moment; Zo zal er afhankelijk van de persoon aandacht, aanraking en zo mogelijk en gewenst verfijnde massage worden toegepast. Eén ding staat vast, Compassionate Touch® is oprecht en betrokken. De aandacht is gericht op de mens.

Compassionate Touch® vergroot de kwaliteit van leven door te werken aan het welzijn van het individu: 
  • Emotioneel ( w.o. zich weer mens voelen)
  • Sociaal (w.o. verbetering sociale alertheid)
  • Fysiek (w.o. pijnreductie, verbetering slaapconditie, ontspanning)

Compassionate Touch® kan voor meerdere betrokkenen een verlichting  bieden

Voor de ouderen
Net zoals muziek een stimulans en positieve prikkel geeft aan ouderen en dementerenden, zo geldt dat ook voor Compassionate Touch®. De therapie heeft in de Verenigde Staten al 15 jaar vele ouderen geholpen. Iedere persoon reageert anders en haalt een ander voordeel uit de therapie. Algemeen kan worden gesteld dat de therapie rust, zekerheid en menswaardigheid biedt.
Compassionate Touch® kan in iedere fase van de ziekte worden toegepast, de behandeling wordt hier op afgestemd. Ook in de laatste dagen van iemands leven kan de Compassionate Touch® Practitioner met de delicaatste technieken comfort en ondersteuning bieden.

Voor partners en de familie
Voor veel partners of familieleden blijft het accepteren van het veranderde leven van hun beminde moeilijk. Zij hebben er direct plezier van als hun partner of ouder zich prettiger en rustiger voelt door het nieuwe, innovatieve comfort. 
Ook kan de therapeut in een gesprek met betrokkenen een ondersteuning bieden.

Voor medewerkers in de zorg
De medewerkers hebben op diverse wijzen baat doordat de degenen die de therapie hebben ontvangen rustiger en gelukkiger zijn. 
De sfeer op een afdeling kan hierdoor gunstig worden beïnvloed en de kans op mogelijk verstorend gedrag neemt af. De medewerkers kunnen zich daardoor meer richten op de dagelijkse werkzaamheden.


Welke voordelen kunnen met de therapie van Compassionate Touch® worden behaald?

Pijnreductie Tactiele stimulatie
Verbetering bewegingsapparaat Verbetering alertheid zintuigen
Vermindering medicatie Verhoging bewustzijn lichaam
Verhoging fysieke capaciteiten  
   
Bloedcirculatie Emotioneel welzijn
Vetering huidkwaliteit Vermindering gevoel van eenzaamheid
Verbetering beweging gewrichten Verhoging sociale interactie
Verbetering bloedcirculatie Verbetering (non)verbale communicatie
   
Ontspanning Spritueel welzijn
Verhoogde slaapconditie Verhoging gevoel van aanwezigheid
Rustiger ademhaling Verhoging gevoel van acceptatie
Verhoogd gevoel van rust en ontspanning Verhoging van eigen waardigheid
Verhoogd gevoel van algeheel welzijn  


Een behandeling van Compassionate Touch® bestaat uit:

Oprechte aandacht
     aangepast op de cognitieve kwaliteiten van het individu
Oprechte aanraking   hand, arm, schouder
Verfijnde massage     hand, arm, schouder, rug, hoofd, onderbeen, voet

De massage wordt uitsluitend gegeven over de kleding heen.
De behandeling kent een vast patroon, maar balanceert de toepassing van de diverse technieken naar de gegeven situatie. 
Zo kan het zijn dat in de ene behandeling ruimte is voor massage, en tijdens de volgende massage oprechte aandacht volstaat. 

(Met dank aan Eric Janssen - Arun Sense Almere)