Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Craniosacraaltherapie


craniosacraal therapieDe Cranio-Sacraaltherapie is ontstaan vauit de osteopathie. De Amerikaanse osteopaat W. G. Sutherland (1873 -1954) heeft het belang van het systeem onderkend en is verantwoordelijk voor de meeste technieken die vandaag nog worden gebruikt. Deze technieken zijn veelal in de periode 1898 tot 1900 ontwikkeld.  
Sutherland ontdekte dat delen van de schedel konden bewegen. Dit stond in contrast met de toenmalige opvattingen over onze schedel. Alleen bij jonge kinderen was dit nog mogelijk. Sutherland ging uit van de beweegbaarheid, membramen die de delen vasthielden en een ritme waarin de delen zich bewegen.  

Onderwijs van de methode begon rond 1940, aan de American School for Osteopathy in de vorm van de opleiding 'Osteopathy in the Cranial Field' gegeven door Sutherland zelf, waarna vele opleidingsinstituten volgden. Na 1970 volgde een explosie van ontwikkeling door het werk van J. Upledger. 


upledger craniosacraal therapieJohn Upledger is veruit de bekendste naam, maar in het team namen Ernest W. Retzlaff en tal van anatomisten, fysiologen, bio-fysici en een aantal professoren in de Bio-Engineering deel. Upledger publiceerde in 1983 zijn onderzoek, waarna geconcludeerd kon worden dat dit onderzoek niet voldoende was om de werking te bevestigen. Upledger ontwikkelde zijn eigen systeem verder, waarna hij opvallende resultaten wist te bereiken. Tal van opleidingen op het gebied van Craniosacraal Therapie dragen nu zijn naam. Upledger heeft zelf de naam CranioSacraal Therapie bedacht.Uitgangspunt is het Craniosacrale ritme dat door het hele lichaam aanwezig is waarbij de aanmaak én opname van het hersenvocht centraal staat. Dit ritme is bij een gezondpersoon, gezond van lijf en geest, merkbaar. Mocht dit niet zo zijn, wordt het craniosacrale ritme gebruikt als diagnosemiddel om de verstoring te vinden.

De behandelaar zal werken aan het optimaliseren van de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het Cranio-Sacrale systeem. Het Cranio-Sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel. Daartoe zal de behandelaar in het ritme meegaan en een lichte druk op het systeem uitoefenen. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen. Deze methode wordt ervaren als een zachte massage.

Aanvullende informatie:


RCN - Register Craniosacraal Therapie NederlandDe gezondheidszorg heeft behoefte aan duidelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de CranioSacraal therapie en de CranioSacraal therapeut. Daarom is het belangrijk dat er regels zijn met betrekking tot vooropleiding, opleiding, ervaring, bij- en nascholing en de bewaking daarvan.

Wat doet het register?
 • Bijhouden van een lijst van geregistreerde CranioSacraal therapeuten
 • Controle uitoefenen op de naleving van de reglementen van het register
 • Hanteren van het klacht- en tuchtrecht
 • Controleren en accrediteren van bij- en nascholing
 • Praktijkvisitaties
 • Onderhouden van contacten met en het verstrekken van informatie aan verzekeraars, het ministerie van VWS en andere medewerkers in degezondheidszorg
 • Organiseren van vergaderingen en het op de hoogte houden van de leden
 • Bevorderen en onderhouden van nauwe samenwerking met de Vereniging voor Upledger CranioSacraal therapie Nederland en het Upledger Instituut Nederland.
NCSV - Nederlandse Cranio Sacraal VerenigingDe NCSV is opgericht in juni 2000. In de afgelopen jaren is de basis van de vereniging gelegd door het maken van de statuten, huishoudelijk regelement en beroepsrofiel, bedingen van kortingen bij leveranciers, het maken van documentatie en deze website.
Tevens heeft de NCSV zich aangesloten bij de European Cranio Sacral Association (ECSA). De ECSA is een platform voor het veiligstellen van de hoogste maatstaven van Cranio-Sacraal onderwijs in Europa. Deze standaardisering heeft geen betrekking op de manier waarop wordt onderwezen, maar op het aantal opleidingsuren, oefening, supervisie en zelfstudie. Dit vereenvoudigt ook de erkenning van uitoefening van het beroep in de verschillende Europese landen.
Momenteel wordt gewerkt aan het leggen van contacten met verschillende instanties. 
De NCSV is erkend door, en aangesloten bij, het overkoepelende Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheid (RING).
Hiermee is ook de invoering van een klachtenprocedure verbonden. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de verschillende mogelijkheden voor het volgen van een medische basisopleiding op HBO nivo. 

De NCSV heeft als doel :
 • Het ontwikkelen van de Cranio Sacrale methode en haar toepassingen
 • Het behartigen van de belangen van haar leden
 • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van uitoefening
 • Het beschermen van de gedeponeerde naam van de Nederlandse Cranio-Sacraal Vereniging , afgekort NCSV
 • Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de NCSV
 • Het onderhouden van een netwerk met en ten behoeve van de leden

De vereniging tracht dit doel te bereiken door :
 • Het ontwikkelen en voortdurend onderhouden van het beroepsprofiel van de NCSV
 • Het toetsen van aanmeldingen voor het lidmaatschap
 • Het toetsen van de leden om te voldoen aan het beroepsprofiel
 • Stimuleren van het opleiden tot Cranio-Sacraal beoefenaar binnen het kader van het beroepsprofiel
 • Het regelmatig plegen van overleg met diegenen die opleiden tot Cranio-Sacraal beoefenaar