Vind nu een alternatief arts / therapeut in

EMDR


Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.
EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.


Aanvullende informatie:


Vereniging EMDR NederlandDe Vereniging EMDR Nederland is in april 2003 opgericht en is voortgekomen uit het EMDR Netwerk dat sinds 1994 bestond. 
De Vereniging telt per 1 januari 2006 ruim 500 leden en is daarmee meteen een van de grotere psychotherapieverenigingen in Nederland. 

De doelstellingen van de Vereniging zijn: 
■ het bevorderen van de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland 
■ kwaliteitsbewaking van de toepassing van EMDR 
■ het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek