Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Emotioneel Lichaamswerk


Emotioneel Lichaamswerk is een lichaamsgerichte therapeutische methode c.q. levenswijze, waarin door middel van lichaamsoefeningen en introspectie getracht wordt de geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren. Emotioneel Lichaamswerk vindt zijn oorsprong in het werk van Alexander Lowen en Virginia Satir, grondlegger van enkele eerste theorieën in de gezinstherapie. Emotioneel Lichaamswerk kent veel gemeenschappelijke kenmerken met bio-energetica.

De aanduiding Emotioneel Lichaamswerk is beschermd. Er worden veel cursussen en trainingen aangeboden vanuit Emotioneel Lichaamswerk. Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, inspannings- en ontspanningsoefeningen en groepsgesprekken. Men leert doelen in het leven te formuleren en na te gaan welke hindernissen men te boven wil komen. Of dit ook lukt, is uiteraard afhankelijk van de persoonlijke situatie van de deelnemers en de intentie waarmee men aan een cursus begint.

Er zijn vele vormen van emotioneel lichaamswerk. Ook zijn er vele levensfilosofieën die een variant van emotioneel lichaamswerk hebben zoals de ayurveda en de Sweda.

(bron: www.wikipedia.nl)

Aanvullende informatie:


BeTTEL - Beroepsvereniging voor Trainers en Therapeuten Emotioneel LichaamswerkDe trainers en therapeuten die lid zijn van de Beroepsvereniging voor Trainers en Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk (BeTTEL) voldoen aan de kwaliteitscriteria van deze vereniging. De beroepsvereniging is in al haar werk een waarborg voor onderling overleg, toetsing, kwaliteit van werken en zorg naar cliënten en cursisten. Zo dienen aangesloten leden supervisie te volgen over hun werk en zich bij- en na te scholen. In de regel hebben de trainers en therapeuten hun opleiding voltooid aan het Instituut Emotioneel Lichaamswerk in Lage Vuursche, waar men sinds het begin van de jaren '80 ervaring heeft met Emotioneel Lichaamswerk. Deze opleiding ziet toe op de ontwikkelingen van de methode Emotioneel Lichaamswerk en is aangesloten bij de Federatie Opleidingen Natuurlijke Geneeswijzen (FONG).