Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Focussen - Focusing


Focussen is het richten van de aandacht op het lichamelijk ervaren van gedachten en emoties. Door te focussen op de lichamelijke uiting van psychische klachten, kunnen de klachten helder in kaart gebracht worden. Daardoor worden er nieuwe inzichten verworven in problemen en emoties die vaak aanvankelijk alleen vaag aanwezig of moeilijk te omschrijven waren. Het doel van focussen is het beter onder controle krijgen van emoties, door de lichamelijke ervaring van die emoties te leren kennen. Focussen is een vorm van lichaamsgerichte therapie. In plaats van de term focussen wordt ook wel de Engelse vertaling gebruikt: focusing. 

Focussen is een proces dat bestaat uit 6 stappen:
 • Ruimte maken, eerst dient het lichaam ontspannen te zijn. Er kunnen niet of nauwelijks signalen worden opgemerkt als het lichaam ´strak als een plank´is. Het ontspannen lichaam vertelt de eigenaar, als die goed luistert, wat er aan de hand is. Leren luisteren kan de eigenaar leren van de coach.
 • Gevoelde gewaarwording, aan de hand van de lichamelijke gevoelens wordt er nagegaan welke emoties en klachten belangrijk zijn.
 • Typering, onder woorden brengen van wat er in het lichaam wordt ervaren. Een zwaar gevoel, moedeloosheid, ik zie het niet meer zitten of het is me allemaal teveel...
 • Resoneren, door met bovenstaande uitkomsten en begeleiding heen en weer te gaan tussen lichaam en emotie kan men controleren of het uitgangspunt correct is.
 • Vragen stellen, de belangrijkste vraag komt nu aan de orde: waarom?
 • Ontvangen, tijdens de voorgaande stappen kunnen er veranderingen zijn opgetreden. Te denken valt aan de ervaring bij een bepaalde gedachte, herinnering of emotie. Ook kunnen er nieuwe inzichten zijn ontstaan. Deze stap is gericht op het ontvangen van nieuwe signalen, bewustwording van het ´geleerde´ en het ontvangen en accepteren van de nieuwe ervaringen.
Focussen leidt dus tot verandering door innerlijke aandacht en kan gebruikt worden als je:
 • duidelijker wilt ervaren wat je voelt en wat je wilt
 • beter wilt leren omgaan met kwaliteiten van jezelf
 • heldere en ter zake doende beslissingen wilt nemen
 • zoekt naar een andere manier van omgaan met een ziekte of lastige kwaal
 • je wilt bevrijden van een blokkade (ik wil graag..., maar ik doe het niet)
 • wilt loskomen van een verslaving (ik wil ophouden met…, maar ik doe het niet)
 • minder negatief of hard over jezelf wilt oordelen
 • meer zin in je leven wilt ervarenAanvullende informatie:


FocusNetwerk Nederland & BelgiHet FocusNetwerk Nederland & België is een onafhankelijk en open netwerk met als doel:
 • het Focussen levend houden en verdiepen
 • het Focussen meer bekendheid geven en het zo breed mogelijk toegankelijk maken van Focussen, o.a. door het beheren van een website
 • ieder die individuele begeleiding zoekt duidelijk maken waar in Nederland en België deskundige begeleiders en trainers te vinden zijn
 • iedereen die cursussen, workshops, specialisaties of opleidingen wil volgen, informeren over de verschillende mogelijkheden en het actuele aanbod
 • het bijeenbrengen van mensen uit diverse beroepen die Focussen in hun werk gebruiken
 • deskundigheidsbevordering door het uitwisselen van werkwijzen en ervaringen, kennis en opvattingen
 • elkaar op de hoogte brengen van activiteiten en specialisaties
 • het mogelijk maken van onderling verwijzen
 • het uitbrengen van een Nieuwsbrief (4x per jaar) voor de leden en voor abonnees
 • het onderhouden van contact met The International Focusing Institute te New York.