Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Fotonentherapie


Fotonen
Fotonen zijn de kleinste eenheid van lichtenergie, ook wel lichtquanten genoemd, die zich bewegen met de lichtsnelheid. De zon is onze natuur­lijke bron van fotonen. Deze fotonen zijn van groot belang voor onze gezondheid. Wetenschappelijk onder­zoek toont namelijk aan dat alle levende cellen in organismen licht bevatten, de zogenaamde biofotonen.

fotonentherapie alexander gurwitschBiofotonentherapie is ook bekend onder de naam Fotonentherapie en Fotontherapie
Biofotonen zijn minuscule lichtflitsjes die geproduceerd worden door alle levende cellen, als bijproduct van de normale stofwisseling. Bij stress en toegenomen oxidatieve stofwisseling (de zogenaamde verbranding van suikers in de cel) nemen de biofotonen in aantal toe. De intensiteit van deze uitstraling varieert van slechts een paar, tot enkele honderden fotonen per vierkante centimeter, binnen een spectraal bereik van tenminste 300 tot 800 nanometer. Biofotonen kunnen zichtbaar gemaakt worden met speciale camera’s in een geheel donkere kamer. De straling is zeer zwak en wordt omschreven als ‘ultraweak photon emission’. 
Dit feit werd voor het eerst in 1922 door de Russische medicus, professor Alexander Gurwitsch, bij de wortels van uien vastgesteld. In 1975 werd dit opnieuw aangetoond met moderne onderzoeksmethoden door o.a. de Duitse biofysici onder leiding van professor Fritz A. Popp. Sindsdien hebben nog talrijke onderzoekers over de hele wereld bevestigd dat de cellen van alle levende wezens licht afgeven. Dit licht heeft een uiterst zwakke stralingsafgifte die bij de celdeling, een celbeschadiging of bij het afsterven van de cel toeneemt en die bij een dode cel volledig gedoofd is. Frappant is dat dit fenomeen door diverse wetenschappelijke groepen, aangedreven door vaak heel verschillende motivaties, onafhankelijk van elkaar is ontdekt, zoals bij wetenschappers in Australië (Quickenden), Duitsland (Fritz-Albert Popp), Japan (Inaba) en Polen (Slawinski). 

Communicatie tussen cellen
Ons lichaam heeft een ‘intern messenger system’, voor intercellulaire en intracellulaire signaaloverdracht. Via dit systeem wordt de cellulaire interactie en coördinatie zowel op orgaanniveau als ook op systemisch niveau geregeld. Lange tijd werd gedacht dat biochemische transmitterstoffen deze rol vervulden.
Gebleken is echter dat deze niet het totaal van communicatieve functies op alle niveaus kunnen vervullen, omdat ze daarvoor te traag zijn. Ons lichaam maakt per dag 600 miljoen nieuwe cellen aan. Deze moeten allemaal op de juiste plaats, met de juiste vorm en functie actief worden. Ook moeten tijdig verouderde
en ontspoorde cellen worden gesignaleerd en opgeruimd. Fysiologische rekenmodellen hebben aangetoond, dat de hiervoor benodigde snelheid gelijk moet zijn aan
die van het licht. Geen enkele proteïnerge transmitter kan deze snelheid ook maar bij benadering halen. Alleen het licht zelf komt voor deze veelheid van coördinatieve functies in aanmerking. Wat hiervoor nodig is, is een vorm van licht die een zeer hoge informatiegraad bezit en in zijn werking vergelijkbaar is met laserlicht in een glasvezelnetwerk. De Duitse onderzoeker prof. Fritz- Albert Popp heeft met behulp van experimenteel onderzoek aangetoond dat de mens zelf op een pulserende wijze licht uitstraalt. De cellen van ons lichaam produceren met andere woorden zelf een vorm van licht, waarbij het energetische
fotonenaspect van het licht op de voorgrond staat. Deze fotonen zijn in staat de coördinatieve messengerfunctie wél met de benodigde snelheid te vervullen, en worden derhalve biofotonen genoemd.

Het menselijk biofotonenveld
Het menselijk biofotonenveld is zeer gevoelig voor storingen. 
Zo heeft de Nederlandse onderzoeker dr. Roeland Van Wijk aangetoond dat stress, ongezond eten en elektromagnetische straling het systeem kunnen ontregelen. Er ontstaat interferentie, waardoor de juiste informatie niet meer op de juiste plek aankomt of verkeerd gedecodeerd wordt. 
Storingen in het biofotonensysteem liggen op deze manier ten grondslag aan de vele ziektebeelden, waarbij de regulatie op cellulair niveau ontregeld is. 


De apparatuur
Fotonentherapie Hyper-Photon 3D softlaser-therapieBij fotonentherapie wordt er gewerkt met elektrische apparatuur. Er zijn verschillende apparaten op de markt. In Nederland wordt veel met de apparatuur van het Duitse merk Medical Electronics gewerkt. De Hyper-Photon 3D werd in 1991 ontwikkeld in Duitsland door de biofysicus Dieter Jossner van het bedrijf Medical Electronics. In de loop der jaren perfectioneerde hij de werking van dit innovatieve apparaat voor fotonen- en softlaser-therapie. Met als gevolg voor de toepassing in de medische praktijk: zeer goede behandelresultaten bij een breed scala aan gezondheidsproblemen. Het licht van de Hyper-Photon 3D is effectief omdat het de biofotonen in ons lichaam stimuleert.