Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Healing Arts


Healing Arts is de merknaam waaronder de series Liquid Light Frequencies en de Healing Arts Therapie op de markt wordt gebracht. De Healing Arts organsiatie bestaat uit twee poten: een opleidingsinstituut waar cursussen worden gegeven aan therapeuten en coaches om met de bewustzijnsvelden die de Liquid Light Frequenties genereren te leren werken en Healing Arts Verkoop. Joanne van Wijgerden ontwikkelt de lichtremedies en de nieuwe series en geeft opleiding. Naast Joanne zijn er een aantal docenten die de Healing Arts cursussen geven op basis van eigen kwaliteit en achtergrond.  De Healing Arts Liquid Light Frequencies is een gedeponeerd handelsmerk.

De Healing Arts Organisatie is allereerst een platvorm voor inspiratie en een uitnodiging voor mensen om hun individuele kwaliteiten tot uitdrukking te brengen. Hetzij als therapeut, als docent, als schrijver van artikelen of boeken.

Joanne van Wijgerden is in 1998 begonnen met het ontwikkelen van de Healing Arts en anno 2009 staat er een hele organisatie van opleiding en enthousiaste therapeuten. Er zijn een aantal mensen die boeken aan het schrijven zijn over de Healing Arts en ook aanverwante producten (o.a.symbolen die alle lichtremedies representeren, maar die los van de lichtremedies gebruikt kunnen worden). Het veld is volop in beweging. Healing Arts staat voor Helende Kunsten: een ieder die met de Healing Arts werkt, wordt uitgenodigd zijn of haar talenten vorm te geven op eigen unieke wijze, als Kunstenaar van het Leven.


Uitgangspunten Healing Arts Therapie:
  • Er wordt gewerkt met de innerlijke informatie van de cliënt. De cliënt genereert de informatie, de therapeut geeft met zijn of haar bewustzijn veiligheid aan de cliënt om de nieuwe en soms in eerste instantie verwarrende informatie te vertrouwen en betekenis te geven
  • Het voelen en doorleven wat er in het lichaam gebeurt door de innerlijke informatie die vrijkomt. Dit is een essentieel onderdeel om oude blokkades blijvend op te lossen en hogere frequenties in het lichaam te integreren. Het lichaam wordt energetisch ‘verbouwd’.
  • De energetische informatie is holistisch en holografisch van aard. Lichaam, Ziel en Geest zijn bij de healing betrokken en iedere healing draagt bij aan het collectieve morfogenetische veld van heelheid en liefde
  • Doel van de healing is altijd het genereren van een hogere lichtenergie in de cliënt ofwel het verder indalen het Hoger Zelf in het fysieke lichaam en meer liefde, geluk en passie voor het leven
  • Aarding, gronding van de hoge lichtenergie tot in de celstructuur, in iedere vezel van het lichaam, is een wezenlijk onderdeel van de aanpak om als cliënt de nieuwe energie te kunnen leven
  • Een therapeut trekt mensen aan voor bewustzijnsgroei die hijzelf heeft doorgemaakt en doorleefd
Deze tekst is overgenomen van www.healingarts.nl