Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Homeopathie


Heel veel stoffen (bijv. planten, maar ook mineralen zoals zwavel, goud of kwik) veroorzaken bij gezonde mensen bepaalde ziektesymptomen. Een ziekte-symtoom is eigenlijk een “restprodukt” van een innerlijke strijd om weer gezond te worden. Als je op een blaadje zou gaan knabbelen van het vingerhoedskruid krijg je gegarandeerd minder plezierige hartsensaties. De hoeveelheid giftige stof die je dan binnenkrijgt is zo groot dat je lichaam een slopende reactie produceert om weer gezond te worden. Dat gaat te heftig en je zult het misschien wel met de dood moeten bekopen. Als van zo'n stof een homeopathisch geneesmiddel wordt gemaakt, kunnen hiermee soortgelijke symptomen bij zieke mensen juist genezen. Als je maar een prikkel geeft die zo subtiel mogelijk is. Dat wil zeggen als je maar de kleinst mogelijke prikkel geeft waarop het lichaam genezend reageert. Die kleinst mogelijke prikkel krijg je wanneer je een dergelijke stof homeopathisch bewerkt.

Dat wil zeggen dat je de stof volgens een bepaald procédé van verdunnen en schudden ontdoet van zijn slopende giftigheid en daarbij juist de genezende prikkel vrijmaakt.

De homeopathische therapie gaat uit van een holistische mensvisie:
Deze visie gaat er vanuit dat de mens een onlosmakelijke eenheid van lichaam en geest is. De “richting aanwijzers” voor het behandelplan van de homeopaat haalt hij uit de symptomen die op lichamelijk, emotioneel én mentaal gebied liggen. Dat samenspel is als het ware het unieke spiegelbeeld van de zieke mens.

Gronglegger voor de klassieke homeopathie is Samuel Hahnemann (1755-1843)Aanvullende informatie:


VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig TherapeutenDe VNT is in 1980 opgericht als beroepsvereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Met ruim 700 leden is zij één van de grootste beroepsverenigingen binnen de natuurgeneeskunde in Nederland. Voor u is de VNT een keurmerk dat aangeeft dat de aangesloten therapeut aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. VNT-therapeuten zijn gespecialiseerd in één of meerdere natuurgeneeskundige werkvormen. Bijvoorbeeld: homeopathie, fytotherapie, acupunctuur, shiatsu, kinesiologie.NVKH - Nederlandse Vereniging van Klassiek HomeopatenDe NVKH is een vereniging van professionele homeopaten die op een deskundige wijze de homeopathie bedrijven. De homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie van 5 tot 6 jaar gevolgd en stellen hoge kwaliteitsnormen aan zichzelf. Deze kwaliteitszorg behelst zowel de opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering. KVHN - Koninklijke Vereniging Homeopathie NederlandDe Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland is een onafhankelijke consumenten-belangenorganisatie. 
Zij wil een platform zijn voor personen en organisaties, zoals patiëntenverenigingen, beroepsbeoefenaren, producenten, zorgverzekeraars en de overheid.

De Vereniging:
 1. maakt homeopathische zorg beschikbaar en toegankelijk voor iedereen die kiest voor deze geneeswijze;
 2. behartigt de belangen van haar leden en van de homeopathische geneeswijze in Nederland;
 3. zorgt voor brede bekendheid met en de beschikbaarheid van de homeopathische geneeswijze;
 4. geeft informatie over de homeopathische geneeswijze, zorg en behandeling in Nederland en maakt de mogelijkheden en beperkingen van de homeopathie voor iedereen helder;
 5. stimuleert de kwaliteit van de homeopathische zorg en dienstverlening, onder meer door steun aan de vervolgopleidingen van artsen tot artsen voor homeopathie;
 6. biedt een collectieve zorgverzekering.
De Vereniging Homeopathie streeft naar een situatie waarbij de patiënt de vrijheid heeft om zelf te kiezen voor reguliere of complementaire zorg en zijn zorgvraag kan neerleggen bij een adequaat opgeleide behandelaar.

Wij gaan voor een goed opgeleide praktijkvoerder die:
 • zich ervan overtuigt dat zijn patiënt bewust een keuze gemaakt heeft voor de Homeopathie
 • als eigen verplichting aan zijn patiënt de mogelijkheden en onmogelijkheden van Homeopathie duidelijk maakt
 • handelt vanuit het streven naar een integrale geneeskunde, waarbij reguliere en complementaire zorg elkaar inhoudelijk kunnen aanvullen
 • indien een andere behandelwijze een betere oplossing biedt voor het zorgprobleem of de kwaliteit van leven, doorverwijst
 • zijn of haar patiënt adviseert om vooral aan alle betrokken behandelaren openheid te geven welke behandeling(-en) hij/zij ondergaat.

De Vereniging Homeopathie is opgericht en officieel erkend in 1886 door koning Willem III.