Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Hypnotherapie


Hypnotherapie is een van de oudste vormen van Psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance en hedendaagse technieken, zoals Regressie, Reïncarnatie, NLP, EMDR, RET, Imaginatie, Autogene training, Zelfhypnose, etc. Iedereen kent, zonder het te weten, uit eigen ervaring een trance, bijvoorbeeld: zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen; dagdromen, waar door je zó in de innerlijke wereld bezig bent, dat de omgeving vervaagt. 
Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Hypnose is een soortgelijke trance-ervaring. Er kan in een hypnotische trance gemakkelijk contact worden gemaakt met het onderbewuste. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht waarbij je bewust met eigen gedachten bezig bent. 

Een hypnotherapeut behandelt niet de klacht maar de oorzaak. Daarom vindt eerst een uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft.
Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling geformuleerd.
Daarna wordt de opbouw van de therapie besproken. De therapie is er op gericht dat je onder begeleiding van de therapeut de hypnotische trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij kan de therapeut gebruik maken van verschillende technieken waarvan de meest bekende regressie- en reïncarnatietherapie zijn.

Aanvullende informatie:


NBVH - Nederlandse Beroepsvereniging van HypnotherapeutenDe Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten is opgericht in 1992 uit een samengaan van de "Vereniging voor Educatieve en Therapeutische Hypnose" de VETH opgericht in 1978, en het "Nederlands Genootschap voor Hypnotherapeuten" de NGvH, opgericht in 1987. Beide verenigingen konden terugzien op een jarenlange ervaring en bekendheid in "Hypnoland" en waren de mening toegedaan dat versplintering de hypnotherapie geen goed zou doen. Door wederzijdse kennis en ervaring te bundelen kan het belang van de leden, en tevens de groei en de kwaliteit van hypnotherapie in Nederland, immers beter worden gediend.