Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Jungiaans analytische therapie


De analytische therapie werkt met inzichten uit de psychoanalyse en de analytische psychologie van Jung. Het gaat om een psychodynamische therapievorm waarin de analyse van onbewuste processen centraal staat. Een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie is dat ieder mens ernaar streeft die persoon te worden die hij werkelijk is en dat te doen wat hij werkelijk wil. Niet alleen verdrongen ervaringen worden behandeld door middel van trauma-analyse, maar ook het waartoe van ervaringen en klachten komen aan bod door te werken met archetypische symboliek.

De analytisch therapeut maakt gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken uit uiteenlopende scholen. Door analyse van datgene wat zich aandient uit het onbewuste worden verschillende ervaringen geïntegreerd in het heden van een persoon. Er komt zicht op vragen en conflicten die achter concrete klachten liggen. Op bepaalde momenten in de therapie maakt de analytisch therapeut gebruik van cognitieve en of gedragsmatige technieken, op andere momenten juist meer van inzichtgevende technieken. Er wordt gewerkt met gesprekstherapie, droomanalyse, creatieve uitingsvormen (tekeningen, dramatherapie etc.) en hypnose.

(bron: www.jvatn.nl) Beroepsvereniging voor Jungiaanse Analytische therapie 

Aanvullende informatie:


JVATN - Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten NederlandWij zijn de onafhankelijke beroepsvereniging voor de Jungiaans Analytisch Therapeuten in Nederland. De JVATN draagt zorg voor de kwaliteitsborging van de bij ons aangesloten Analytisch therapeut, en ondersteunt deze waar nodig in de professionele uitoefening van zijn/haar taak.

Naast kwaliteitsborging zorgt de JVATN ook voor coherentie en ontwikkeling van de beroepsgroep door het organiseren van bij-en nascholing, terugkomdagen voor de leden, de tweemaandelijkse nieuwsbrief en uitwisseling van nieuwe methodieken en/of onderzoeken.

De analytische therapie in Nederland is een relatief nieuwe beroepsgroep. Haar basis ligt niet in de cognitieve- en/of gedragstherapie maar in de belevingsspychologie vanuit het gedachtengoed van C.G. Jung.
De aangesloten leden conformeren zich aan gedrags- en beroepscode zoals deze zijn voorgeschreven door de JVATN teneinde de kwaliteit voor de client op een zo hoog mogelijk peil te houden.