Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Kinesiologie


Kinesiologie kent twee definities:
- Synoniem voor bewegingswetenschap, de wetenschappelijke studie van vooral biomechanica, orthopaedie en anatomie,
- Het vakgebied dat de motoriek van het menselijk lichaam beoordeelt om zodoende de oorzaak van gezondheidsklachten te achterhalen en te behandelen. Kinesiologie als geneeskunst wordt gerekend tot de alternatieve geneeswijzen en is geen wetenschappelijk vakgebied. Deze vorm van geneeskunst is bedacht en beschreven door de Amerikaanse arts-chiropractor George Goodheart in de jaren zestig van de twintigste eeuw. 
Deze definitie doelt op Gespecialiseerde kinesiologie, zoals die zich onderscheidt van Toegepaste kinesiologie (ICAK). Gespecialiseerde kinesiologie is in eerste instantie bedoeld om mensen te helpen om beter om te kunnen omgaan met stress en voornamelijk het gevoel dat erbij hoort. Het is daarom een vorm vam Stress management. Lichaamswerk (acupressuur, lymfemassage, deep tissue massage), Emotioneel werk (NLP, RET, EFT, Essenties) en Tips en Trucs voor het dagelijks leven zijn de gewezen methoden om deze interventies te bestendigen. Daarom is een ieder gebaat bij een dergelijke check up.

"Door middel van de spiertest wordt informatie verkregen over en via het zenuwstelsel. De spiertest geeft informatie over het functioneren en presteren van het zenuwstelsel. In de praktijk varieert het testen tussen "goed", "geblokkeerd" (overmatig sterk) en "overload" (totaal zwak)."

Hoe verklaar je immers het feit dat je lichaam in sommige gevallen "zwak" spiertest en je toch kunt opstaan en van de tafel weglopen zonder vertoon van enige spierzwakte? Als beoefenaar van Gespecialiseerde kinesiologie kom je dat dagelijks tegen.

De informatie, die wordt verkregen, is in een zekere zin altijd verweven met waar het Bewuste en het Niet-Bewuste mee spelen/worstelen. De verkregen informatie is indicatief, verhelderend en directief. Het is aan de beoefenaar van Gespecialiseerde Kinesiologie om deze informatie te interpreteren en het door gepaste acties op te volgen.

Het herstellen van deze indicaties naar een situatie van "goed", wordt ook wel het "in balans brengen" genoemd. Het doel is altijd het herstellen van een 'verstoorde balans' in de lichaam denken-voelen intentie (Body Mind Spirit)-eenheid.

Met balans wordt hier niet een evenwichtsstoornis bedoeld maar wordt gerefereerd naar de holistische betekenis van het woord.

(Bron: www.wikipedia.org )