Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Kunstzinnige Therapie


creativiteitElk mens heeft creatieve neigingen en door de juiste stimulering komen die tot ontplooing. 
Als de situatie het niet toestaat om de creative persoonlijkheid te gebruiken, door routine matige werk, continue werkdruk of deadlines, zal na verloop van tijd de gezonde mens in onbalans raken, veel negativiteit, maar weinig creatieve en positive tegenpool.

De therapeut gebruikt beeldende kunst, muziek, beweging en spraak bij het op peil brengen van de creative activiteit. De therapie richt zich op de relatie tussen mens en de kunsten. Deze relatie bestaat al sinds de mensheid.

Op deze website is Kunstzinnige Therapie een verzamelnaam voor onder andere:

  • Zangtherapie. Als je zingt spreek je met je ziel. Geen instrument komt zo dicht bij jezelf als je stem...
  • Tekentherapie of schilderen. Met beelden laten zien wat er binnen speelt. Dit doen we van automatisch al vanaf dat wij kind zijn. Wordt op latere leeftijd nog weleens verleerd of onderschat.
  • Beeldende Therapie. Ordenend werken, grenzen zoeken, uitten en weergeven. Je creatie laat meer zien dan je (bewust) denkt...
  • Muziek Therapie. Het is maar geluid, hoor je wel eens. Maar waarom kunnen er dan tranen rollen bij bepaalde passages of muziekstukken. Waarom roept een bepaald liedje direct herinneringen op aan...
  • Spraak Therapie of Stem Therapie. Je kan vrijwel direct aan de stem horen hoe het met iemand gaat. Helemaal bij een goede bekende. De toon waarop iets gezegd wordt voelen wij direct aan. Dat deden we als kind al...
  • Dans Therapie of Bewegingstherapie. Zoals zingen een onbewuste weergave is van de ziel, is dansen een weergave van je lijf. Vol spanning en blokkades komt er niets uit, dan lukt niets eigenlijk goed.
  • Drama Therapie. Soms is voor jezelf spreken moeilijk, bepaalde generaties hebben dat nooit geleerd, maar als je voor je (gespeelde) karakter moet opkomen lukt het vaak wel.
  • Psychomotorische Therapie. Deze therapie richt zich de lichaamstaal, zoals afhangende schouders door uitzichtloosheid, vastzittende spieren door stress, de manier van lopen of staan. We weten het eigenlijk al als we naar iemand kijken.
Er zijn nog meer vormen en combinaties van verschillende inzichten. Bovenstaande therapieën vallen onder de vaktherapeutische beroepen. Op de website van de beroepsvereniging FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen treft u veel informatie aan over dit onderwerp.