Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Malva Therapie


Malva Therapie is de benaming voor een veelheid aan doeltreffende behandelmethoden zoals ze gedoceerd zijn bij Malva Opleidingen.  Toepassing van Malvatherapie is voorbehouden aan hen die beschikken over een OFFICIEEL Malvadiploma “Chakra Therapeut”, of Malvadiploma “Chakra- Specialist.” Malva Therapeuten die tevens lid zijn van  de Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten ( www.bvmt.nl ) werken volgens een beroepscode, voldoen aan een jaarlijkse bijscholingsverplichting, staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel en hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De behandelingen van een Malva Therapeut zijn concreet maar afwijkend van wat men doorgaans in het ‘werkveld’ verstaat onder Chakra-therapie en auratherapie. Dat maakt deze therapievorm bijzonder.

Malva Therapie omvat de volgende behandelingen:

- Aurabehandelingen
- Chakrabehandelingen
- Meridiaanbehandelingen
- Haptonomische behandelingen
- Massages: Bodymassage, ethermassage, dieptemassage
- Magnetiseren
- Lichtbehandelingen en kleurentherapie
- Regressiebehandelingen met de Kosmische Schijf
- Behandelingen met de Ankh
- Orgaanbehandelingen