Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Marcos Therapie


Marcos-therapie combineert natuurgeneeskundig therapie en psychosociale begeleiding, beide
volgens het Marcos-principe. Een hoofdkenmerk van de Marcos-therapie is dat er van meet af aan veel aandacht wordt besteed aan de relatie tussen emoties, gevoel, persoonlijkheidsstructuur, invloed van gevoelservaringen beginnend tijdens de embryonale periode enerzijds, en het ontstaan en optreden
van klachten en het waarom van juist deze specifieke klacht anderzijds.
Vele klachten ontstaan immers vanuit de gevoelservaringen uit het verleden.

Om de achtergrond van een klacht duidelijk te maken en blokkades in de energiestroom te ontdekken en te kunnen opheffen worden de technieken van de toegepaste kinesiologie gebruik gemaakt. (toegepaste kinesiologie = het gebruik maken van spiertesten) Verder heeft men van ieder acupunctuurpunt onderzocht welke emotie of overtuiging daarmee verbonden is.

Het uitgangspunt van de Marcos-therapie is, dat een klacht of een ziekte een signaal is. Een signaal waarmee je lichaam iets wil uitdrukken, het "spreekt" tot ons door middel van deze klacht of ziekte.

Bijvoorbeeld: als je iets heel beangstigend vindt, dan laat je lichaam je dat voelen: je begint te transpireren, krijgt een drukkend gevoel op je maag, diarree, hartkloppingen, buikpijn, etc. Je lichaam drukt op zijn manier iedere emotie uit, in dit voorbeeld angst.

(bron: www.alsdedokterhetnietmeetweet.nl )

Aanvullende informatie:


IBMT - Internationale Beroepsvereniging voor Marcos TherapeutenDe Internationale Beroepsvereniging van Marcos-therapeuten heeft als doel:
 1. het beschermen en behartigen van de belangen van haar leden
 2. het bevorderen van de menselijke en therapeutische kwaliteit van haar leden
 3. het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van Marcos-therapie, natuurtherapie en psycho-sociale begeleiding, in de ruimste zin
De IBMT probeert dit doel te bereiken door:
 • het houden van studiebijeenkomsten en vergaderingen
 • het uitwisselen van gegevens en ervaringen van en naar de leden
 • het toezien op de vakbekwaamheid en kwaliteit van haar leden
 • het behandelen van klachten en het uitoefenen van tuchtrecht
 • het verstrekken van informatie in de ruimst mogelijke zin

De Internationale Beroepsvereniging voor Marcos-therapeuten en de Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut ontvangen beiden van de Werkgroep Kwaliteitszorg adviezen ten aanzien van de zorg voor kwaliteit en kwaliteit van de zorg.

De Werkgroep Kwaliteitszorg
 • heeft ter ondersteuning van de Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut eerst het ‘Handboek Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut’ en het ‘Werkboek Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut’, beiden voorzien van de nodige onderzoek- en behandelprotocollen, samengesteld.
 • heeft de nodige normdocumenten (het beroepsprofiel, het opleidingsprofiel, diverse kwaliteitseisen) samengebracht tot een Handboek Kwaliteitszorg Marcos-therapie.
 • richt zich via de Internationale Beroepsvereniging van Marcos-therapeuten op de uitvoering en toepassing van kwaliteitseisen door de leden door het verstrekken van de nodige informatie, het organiseren van bijeenkomsten en cursussen, het organiseren van intercollegiaal overleg, en het organiseren en ten uitvoer brengen van visitatie.
 • streeft naar maatschappelijke erkenning van het beroep van Marcos-therapeut via lezingen, demonstraties, publicaties, workshops, het bezoeken van artsen en specialisten.
 • streeft, door het invoeren en toepassen van dezelfde kwaliteitseisen die ook voor reguliere artsen en therapeuten gelden, naar een volwaardige positie naast en samenwerking met de reguliere gezondheidszorg, met een bijbehorende passende vergoeding door de ziektekostenverzekeraars,.

Elke geregistreerde Marcos-therapeut is via zijn Beroepsvereniging, de IBMT, verplicht aangesloten bij de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg, de TBNG.

Indien er tijdens een behandeling door een geregistreerde Marcos-therapeut, volgens jou, iets is misgegaan, kun je daarover een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de IBMT.
Voordat je overgaat tot het indienen van een klacht is het aan te bevelen om eerst een goed gesprek te hebben met de behandelende therapeut. Aarzel niet om je klacht of probleem aan hem of haar voor te leggen.