Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Meditatie


Meditatie, het ontstaan in verschillende culturen
Binnen de verschillende culturen heeft meditatie zijn eigen plaats gekregen. Niet alleen in het Oosten maar ook in de Westerse wereld is het gebruik of de beoefening van meditatie in de geschiedenis beschreven. Uiteraard met verschillende doelen.

In de Christelijke meditatie wordt er een bepaalde bijbeltekst in stilte overwogen. De christenen noemen deze vorm contemplatie of centrerend gebed. In gedachten worden 1 of 2 woorden uit betekenisvolle teksten herhaald waardoor de geest tot rust komt.
Yoga is voorgekomen uit de Hindoeïstische meditatie en is een methode voor het verstillen van de geest. In de tweede eeuw voor Christus zijn de yogasoetra's geschreven door Patanjali. Het doel van de bezieling is de goddelijke vonk, het bewustzijn, de ware 'IK' die kan terugkeren naar Brahman. Bij Boeddhistische meditatie kent men ook concentratie-meditatie. Het doel is de geest bevrijden van actie en reactie. Een andere Boeddhistische vorm van meditatie is Vipassana-meditatie. Hier gaat het om de gewaarwording van veranderingen in de geest. 

Tegenwoordig worden er ook meditatie-oefeningen gebruikt als toevoeging aan psychotherapie. Vooral in de vorm van mindfulness based cognitive therapy (MBCT), in het Nederlands vertaald met Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het effect van een achtweekse training als terugvalpreventie voor mensen met terugkerende depressie is goed. Na het volgen van de training blijkt bij een nameting na 60 weken dat de deelnemers aan de cursus veel minder depressies hadden (plm. 45%) dan de controle-groep. (Wikipedia.nl)

De volgende tekst is van Deepak Chopra uit het boek Leven zonder Grenzen:

leven zonder grenzen deepack chopra boek"Wanneer ik ga mediteren laat mijn innerlijke ervaring zich het beste beschrijven door wat ik niet doe: ik richt mijn geest niet en ik beschouw niet een of andere gedachte. Ik ben niet in een spirituele of ingekeerde stemming. Ik ben niet bezig mijn in- en uitademingen te tellen, te regelen of onder controle te houden. Ik span mij niet in om bepaalde gedachten te laten komen of gaan. Er is niet een gevoel dat ik probeer op te roepen of juist te vermijden. Ik besteed geen bijzondere aandacht aan mijn lichaam en probeer niet enig deel ervan te ontspannen. Wanneer ik merk dat ik in slaap val verzet ik mij daar niet tegen.

Maar wat doe ik dan wel? Het beste antwoord op die vraag is dat ik alleen maar bezig ben met niet doen. Ik ben bezig om de normale activiteit van mijn geest tot zwijgen te brengen, maar dan zonder dwang. "Niet doen" zou de indruk kunnen wekken van "niets doen". Maar er is een subtiel verschil. De denkende, voelende geest is voortdurend in beweging. Als hij de gedachte heeft: "rem af, wees stil", is ook dat beweging en zal de geest niet tot stilstand komen. Geen enkele gedachte kan de geest tot stilstand brengen. "