Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Mesologie


Mesologie is de vorm van geneeskunde waarbij de reguliere en complementaire geneeskunde elkaar uitstekend aanvullen. Een veel gehoorde uitspraak: 'reguliere geneeskunde doet alleen aan symptoonbestrijding' gaat hier niet op. 
Eeuwenoude kennis op het gebied van traditionele chinese geneeswijzen, natuurgeneeskunde, kruidengeneeskunde, homeopathie en de wetenschappelijke benadering van de reguliere geneeskunde komen in deze vorm van complementaire geneeskunde tot zijn recht. Mesologie is gebaseerd op een grondige kennis van anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie en interne geneeskunde. Mesologie kiest voor die vormen van geneeskunde die aanvullend (complementair) zijn aan de reguliere geneeskunde. Dit zijn die vormen van geneeskunde die een wetenschappelijke basis hebben en voortdurend aan onderzoek onderhevig zijn.