Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Natuurgeneeskunde


Natuurgeneeskunde wordt vaak gebruikt als synoniem voor alternatieve geneeswijzen. Het is echter beter te definiëren als een geneeswijze die rekening houdt met het eigen vermogen tot herstel van de mens, het zelfgenezend vermogen. Er is een natuurlijke neiging naar gezondheid. Middels natuurlijke geneesmiddelen, behandelmethoden en gesprekken, zoals bijvoorbeeld bach-bloesems of fytotherapie (kruidengeneeskunde), voedingsadviezen of massages kun je dit zelfgenezend vermogen stimuleren. 

De natuurgeneeskunde richt zich niet primair op het bestrijden van de ziekte en het behandelen van de symptomen, maar richt zich vooral op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen en het evenwichtig verdelen van energie over het lichaam. 
Het richt zich primair op het totale welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk, van de betreffende persoon.
In deze zin is natuurgeneeskunde een heel breed begrip en vallen geneeswijzen als orthomoleculaire geneeskunde, homeopathie, acupunctuur etc. eigenlijk onder natuurgeneeskunde.Aanvullende informatie:


VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig TherapeutenDe VNT is in 1980 opgericht als beroepsvereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Met ruim 700 leden is zij één van de grootste beroepsverenigingen binnen de natuurgeneeskunde in Nederland. Voor u is de VNT een keurmerk dat aangeeft dat de aangesloten therapeut aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. VNT-therapeuten zijn gespecialiseerd in één of meerdere natuurgeneeskundige werkvormen. Bijvoorbeeld: homeopathie, fytotherapie, acupunctuur, shiatsu, kinesiologie.