Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Neuraaltherapie


Neuraaltherapie is een behandelwijze die erop gericht is via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen. Dit gebeurt met injecties met procaïne of een ander kortwerkend plaatselijk verdovend middel.

Neuraaltherapie valt onder te verdelen in segmenttherapie en stoorveldtherapie.Aanvullende informatie:


NVNR - Nederlandse artsenvereniging voor Neuraaltherapie en RegulatietherapieDe Nederlandse Vereniging voor Neuraal en Regulatietherapie (NVNR) is met ingang van 1 januari 2012 opgegaan in de AVIG, de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde.