Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Ouderenzorg


Ouderenzorg is niet samen te vatten als therapievorm of behandelwijze. Wij bedoelen met Ouderenzorg een verzamelcategorie voor behandelaren welke behandelingen of diensten aanbieden welke special gericht zijn op ouderen en specifieke zorg voor ouderen. Enkele voorbeelden van zulke zorg kunnen zijn:
 • Thuiszorg en Seniorenzorg
 • Hulp bij dagvoorziening / dagbesteding
 • Hulp bij woongroepen
 • Hulp voor seniore migranten
 • Begeleiding bij de uitvoering van therapeutische oefeningen
 • Ondersteuning van Mantelzorger(s)
 • Hulp in specifieke situaties als dementie 
 • Geestelijke hulpverlening
 • Compassionate Touch
 • Wandelgesprekken
 • Pastorale zorg
 • Palliatieve zorg