Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Shiatsu


In de leer van de Shiatsu gaat men er van uit dat ieder mens stress opslaat in het lichaam. Uiteindelijk raakt het lichaam uit balans door te veel negativiteit en stress. De eeuwenoude Japanse geneeswijze Shiatsu kent zogenaamde tsubo's, dat zijn opslagplaatsen in ons lichaam die de negativiteit vasthouden. Door de juiste technieken toe te passen kan men de kruiken (tsubo's) legen waardoor het herstel kan plaats vinden. De massage wordt hoofdzakelijk met de duimen en handpalmen verricht.
Shiatsu is op het eigen lichaam (na enige oefening) toe te passen en is erop gericht om in de huidige technologische, volgeplande levensstijl enige rust te geven.

Aanvullende informatie:


ZHONG (NVTCG) Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese GeneeskundeZHONG is de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het is een landelijke beroepsvereniging voor TCG therapeuten die onderdak biedt aan alle disciplines binnen de TCG, zoals: Acupunctuur, Kruidengeneeskunde, Qigong, Tuina, Shiatsu 
 • ZHONG heeft als beroepsvereniging het volgende beleid: 
 • Het screenen van opleidingsinstituten voor kwaliteitsbewaking 
 • De praktische uitoefening van het vak TCG op verantwoorde wijze te doen plaatsvinden 
 • Zorgverzekeraars TCG te doen erkennen en vergoeden 
 • Leden te ondersteunen en adviseren m.b.t. het voeren van een praktijk 
 • Het niveau van de leden te optimaliseren Het bevorderen van samenwerking met diverse opleidingsinstituten en beroepsverenigingen
NVST - Nederlandse Vereniging van Soma TherapeutenDe Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten is in 1987 opgericht om de met het beroep samenhangende belangen van bonafide shiatsu-therapeuten en hun cliënten te behartigen.

Door allerlei oorzaken werd het in 1998 en 1999 duidelijk dat beleidsterreinen die door overkoepelende organisaties werden beheerd, in de toekomst beter door de NVST zelf konden worden behartigd.

Hiervoor was schaalvergroting zeer wenselijk.

In 1999 heeft daarom de Algemene Leden Vergadering van de vereniging het besluit genomen om de Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten om te vormen tot een algemene vereniging voor lichaamsgerichte therapie met als naam:

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.


Doel van de vereniging
 1. Het bevorderen van de acceptatie van de therapievormen die door leden van de vereniging worden uitgeoefend.
 2. Het stimuleren van de ontwikkeling van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
 3. Het bewaken van de kwaliteit van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
 4. Het behartigen van de beroepsgerelateerde belangen van de aangesloten therapeuten.
 5. Het bevorderen van samenwerking tussen bij de NVST aangesloten therapeuten en de reguliere zorg.
Kenmerken
- De vereniging bestaat uit een groep vakbekwame therapeuten die door de eigen organisatie zijn gescreend. 
   Deze screening   betreft naast de specialisatie met name de kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie van de mens.
- Aanname van therapeuten volgens vooraf opgestelde objectieve toetsingscriteria.
- De toetsing van de uitoefening van het beroep aan het beroepsprofiel. 

Organisatievorm
De vereniging kent twee soorten leden:

a. Therapeuten met de A-status.
Deze therapeuten voldoen op alle onderdelen aan de opleidingseisen zoals die zijn gesteld in de statuten van de vereniging.

b. Therapeuten met de B-status.
Deze therapeuten hebben een afgeronde therapie-specifieke opleiding maar hebben een bijscholingsopdracht voor een deel van de toetsbare medische kennis.

De vereniging zorgt zelf voor bijscholingsmodules om de kwaliteit te bewaken.

Daarnaast heeft de vereniging donateurs. Deze personen hebben affiniteit met de vereniging en haar doelstelling. Zij betalen een vaste jaarlijkse donatie en hebben het recht de algemene leden vergaderingen bij te wonen en door de vereniging georganiseerde scholing te volgen op dezelfde voorwaarden als de leden.

Binnen de vereniging bestaan associaties van leden, sectoren genoemd, die eenzelfde therapie beoefenen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: shiatsu, zen-shiatsu, voetreflexologie, massage, etc. Deze associaties hebben geen rechtspersoonlijkheid.ESA - European Shiatsu AssociationVoor Nederland is de ESA een thuishaven voor shiatsu-therapeuten die in de Namikoshi-stijl gediplomeerd zijn.

Haar doel is de kwaliteit en de ontwikkeling van Shiatsu in Nederland te bevorderen en uit te breiden. Zij richt zich in het bijzonder op Namikoshi Shiatsu zoals dit door het Japan Shiatsu College in Tokyo, Japan ontwikkeld is en nog steeds verder ontwikkeld wordt.

Zij probeert dit doel te bereiken door:
 • Studie- en bijscholingsdagen te organiseren om de kwaliteit van de kennis en vaardigheden van Namikoshi Shiatsu-therapeuten te onderhouden en uit te breiden
 • Een breed publiek met Shiatsu kennnis te laten maken door demonstraties op beurzen, het houden van lezingen, artikelen te schrijven en naar aangesloten Shiatsu-therapeuten te verwijzen
 • Samen te werken met Europese Shiatsu-organisaties in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en Zwitserland
 • Behandelresultaten op nationaal en op internationaal niveau uit te wisselen
 • Studiereizen of internationale ontmoetingen te organiseren in Europa en Japan
 • Onderzoek te (doen) verrichten
SWN - Shiatsu Werkgroep NederlandDe Shiatsu werkgroep, opgericht op 7 januari 1990, is een stichting voor shiatsu therapeuten en stelt zich tot doel het bevorderen, uitbreiden, ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van shiatsu in Nederland. 

Activiteiten:
Landelijke studiedagen:
Vier keer per jaar is er voor de leden de gelegenheid hun kennis en bekwaamheid te verruimen en verdiepen op de landelijke studiedag. Zo'n dag staat in het teken van één thema, waarbij in het ochtendprogramma de medische kant wordt toegelicht en in de middag wordt er een shiatsubehandeling toegepast.

Toetsing: Geregistreerde therapeuten dienen zich éénmaal per twee jaar te laten toetsen op hun bekwaamheid. Deze toetsing wordt georganiseerd door de werkgroep.

Informatiebrief: Eveneens vier keer per jaar ontvangen de leden een informatiebrief met alle actuele informatie over de werkgroep en ontwikkelingen omtrent shiatsu in het algemeen.

Opleidingen: De werkgroep is een onafhankelijke stichting en verzorgt als zodanig geen opleidingen.

VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig TherapeutenDe VNT is in 1980 opgericht als beroepsvereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Met ruim 700 leden is zij één van de grootste beroepsverenigingen binnen de natuurgeneeskunde in Nederland. Voor u is de VNT een keurmerk dat aangeeft dat de aangesloten therapeut aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. VNT-therapeuten zijn gespecialiseerd in één of meerdere natuurgeneeskundige werkvormen. Bijvoorbeeld: homeopathie, fytotherapie, acupunctuur, shiatsu, kinesiologie.VIS (IOKAI) - Vereniging voor Iokai ShiatsutherapeutenDe Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (V.I.S.) is een beroepsorganisatie van professionele Iokai shiatsutherapeuten, opgericht in 1987 in Amsterdam. De beroepsvereniging heeft als taak de Iokai Shiatsutherapeuten in Nederland te vertegenwoordigen. In 2008 telt de vereniging ± 60 leden. Alle aangesloten therapeuten zijn opgeleid en gecertificeerd in Iokai meridiaan Shiatsu en in de westerse medische basiskennis.