Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Speyertherapie of Speyer-Methode


simon speyer Wat is Speyertherapie?
Voortbordurend op de inzichten van o.a. Freud, ontwikkelde de Nederlands Amerikaanse psychotherapeut Dr. Simon Speyer in de zestiger jaren in de USA en UK een psychotherapeutische methode om managers met stress en depressieverschijnselen weer snel in het arbeidsproces terug te krijgen.

Begin jaren 70 werd de “Methode Speyer” voor het eerst in Europa gedemonstreerd aan de universiteiten van Leiden en Leuven. Een gemakkelijke methode, die ook snel was aan te leren. Ze vond haar oorsprong in diverse therapiestromingen,waarvan door Speyer een aantal elementen werd bijeengevoegd tot een nieuw samenhangend therapiemodel, dat later Speyertherapie ging heten.

Een psychodynamische therapie
De Speyertherapie is een individuele therapie met een psychodynamisch uitgangspunt, gebaseerd op het idee dat veel gevoelens en gedragingen onbewust verlopen. Je voelt je bijvoorbeeld bang, maar begrijpt niet waardoor. Of je probeert je te binden aan een partner, maar dat lukt niet, hoe graag je dat ook wilt. Binnen de psychodynamische aanpak probeer je samen met de therapeut te ontdekken hoe dergelijk onbewuste patronen verlopen, hoe deze je doen en denken beïnvloeden. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van regressietechnieken en vrije associatie, terwijl je ontspannen op een bank ligt en alle gedachten en gevoelens die er in je opkomen de vrije loop laat, terwijl de therapeut luistert en doorvraagt. Veel psychodynamische therapieën zijn oorspronkelijk gebaseerd op het werk van Sigmund Freud, volgens wie psychische problemen het resultaat van onopgeloste conflicten uit de kindertijd zijn. Als je daar niks aan doet, blijven die zich herhalen. En omdat deze conflicten uit de kindertijd zo beangstigend zijn, worden veel gevoelens verdrongen naar het onbewuste. Pas als de inhoud van het onbewuste in het bewuste wordt gebracht, kun je inzicht krijgen in de ware oorzaken van je problemen.

Speyertherapie of gevoelstherapie?
Tot 1983 leidde Dr. Simon Speyer zijn Speyertherapeuten nog zelf op om zijn werk te kunnen voortzetten. Later hebben anderen dat overgenomen. De Speyertherapie wordt in Nederland momenteel nog door zo’n 25 therapeuten min of meer op dezelfde manier toegepast als door Simon Speyer onderwezen, hoewel de meeste praktiserende therapeuten niet meer door Speyer zijn opgeleid. Naast Speyertherapeuten zijn er tegenwoordig ook Neurosetherapeuten en Gevoelstherapeuten die met Speyertherapie of gevoelstherapie werken. De nederlandse Speyertherapeut Adriaan Lodders is een van de weinigen die nog door Simon Speyer zelf is opgeleid. Hij heeft een praktijk in Winterswijk.