Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Stressconsultant


Wat is stress
Stress betekent letterlijk spanning. Ieder mens heeft een zekere mate van spanning nodig om te presteren, te durven en attent te reageren. Kortom: gezonde stress is noodzakelijk om actief en zelfverzekerd in het leven te kunnen staan. Maar stress kan twee kanten op gaan: de één wordt erdoor gestimuleerd en lijkt uit eindeloze reserves te kunnen putten en de ander bezwijkt onder de druk. Stress is vaak het gevolg van onvrede in het werk of de relatie, frustraties, dreigend ontslag, een sterfgeval in de naaste omgeving of financiële druk.

Stress is onder te verdelen in snelle en langzame stress. Snelle stress ontstaat in de eerste seconden na hevige schrik. De hersenen sturen, via ruggemerg en zenuwuiteinden, stressignalen het lichaam in. De zenuwuiteinden scheiden adrenaline en noradrenaline uit als stressveroorzakende moleculen. Het lichaam maakt zich klaar voor een vlucht-, vecht- of angstreactie.

Na een paar minuten komt het langzame stresssysteem op gang. De hogere hersengebieden maken een hormoon aan dat via het bloed het hersenaanhangsel (hypofyse) beïnvloedt. Daar wordt een ander hormoon aangemaakt dat op zijn beurt via het bloed naar de bijnierschors gaat. De bijnierschors produceert de stresshormonen (corticosteroïden). Het menselijk stresshormoon cortisol beïnvloedt vele lichaamsprocessen. 
(bron: www.gezondheidsplein.nl

Een stressconsultant is een gekwalificeerde deskundige op het gebied (in het signaleren en begeleiden) van stress en stressgerelateerde klachten, overspannenheid en burnout, zowel preventief als curatief.
De begeleiding van een stressconsultant is efficiënt en werpt op Korte en Lange Termijn haar vruchten af voor werkgever en werknemer. Organisaties én particulieren kunnen terecht bij de stressconsultant voor coaching training, voorlichting en advies. De beroepsvereniging voor Stressconsultants is de BSC.