Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Tachyon


Tachyonenergie is de bron van alle frequenties en de eerste energie met een vorm die voortkomt uit het nulpuntsenergieveld, de oerbron van ons universum. Uit deze oerbron worden alle vormen en frequenties (materie, chi, orgon, prana, yin/ yang) van ons universum geboren en onderhouden. Tachyonenergie heeft dezelfde eigenschappen als nulpuntsenergie en bevat dus eveneens het perfecte potentieel van ons universum. Het verschil tussen beiden is dat nulpuntsenergie nog vormloos is en tachyonenergie inmiddels vorm heeft. Dit verschil heeft consequenties voor de toepassing van beiden.
Aangezien tachyonenergie frequentieloos is, brengt het ordening aan op alle niveaus van ons zijn: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Daarom kan er ook nooit een teveel ontstaan en kan het nooit verkeerd gebruikt worden.

Door nog verdere verdichting van de tachyonenergie ontstaat uiteindelijk materie. Zowel nulpuntsenergie als tachyonenergie zijn sneller dan het licht, vandaar ook de naam tachyonenergie. Tachus is namelijk het Griekse woord voor snel. Tachyondeeltjes hebben de opmerkelijke eigenschap dat ze, als ze energie verliezen, snelheid winnen. En andersom, dat als ze energie winnen, ze snelheid verliezen, maar nooit langzamer gaan dan het licht.

Bij contact met tachyonenergie start een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie. In de kwantumfysica wordt deze eigenschap van de tachyonenergie "negentropie" genoemd: de omkeer van chaos tot evolutie naar een hogere orde, naar harmonie. Of zoals je het ook kunt vergelijken: het spectrum van de 7 kleuren van de regenboog dat via een prisma of een waterdruppel terugkeert tot een straal wit licht.

Tachyonenergie versterkt in zijn algemeenheid het zelfgenezend systeem van het lichaam.
Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een Subtiel Organiserend EnergieVeld (SOEV). Dit SOEV bevindt zich rondom ieder lichaamsdeel, klein of groot, en weet exact wat dit specifieke lichaamsonderdeel nodig heeft. Je kunt het SOEV zien als een soort antenne die díe frequenties aantrekt die een orgaan nodig heeft.

Het is te beschouwen als de basis van de zelfgenezende kracht van ieder levend wezen. Het werkt als een feedbacksysteem richting de informatie die universeel aanwezig is in het nulpuntsveld en waar we allemaal mee verbonden zijn. Dit nulpuntsveld is uitgebreid onderzocht door wetenschappers die de kwantummechanica bestuderen en levert steeds meer bijzondere informatie op. Hierdoor weten we o.a. dat de interactie tussen chaos in ons lichaam (fysiek of psychisch/emotioneel, maar altijd met zijn specifieke frequentie) en tachyonenergie leidt tot een nieuw evenwicht. Het SOEV van ieder orgaan of cel onttrekt immers als een soort antenne de juiste frequentie uit het potentieel van de tachyonenergie, die nodig is om optimaal te functioneren.

Wanneer een orgaan uit evenwicht is geraakt, dan is het voldoende om tachyonenergie toe te voegen, zodat de benodigde correctie via het SOEV wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de persoon in contact komt met de psychisch-emotionele blokkade(s) die meestal ten grondslag ligt/liggen aan de disbalans. Dan pas kan gericht aan de oorzaak gewerkt worden. Een dergelijk proces kan gepaard gaan met emotionele en/of fysieke ontgifting.

Voorlopers in het gebruik van tachyonenergie bijv. in energievoorziening of brandstof voor auto's, zijn de ingenieurs Nicola Tesla en Ralf Bergstresser. Zij maakten reeds rondom 1900 gebruik van tachyonenergie. De vooraanstaande kwantumfysicus Ernst Wall schreef uitgebreid over deze nieuwe taal van heling en evolutie in zijn boek "The Physics of Tachyon". Degene die als eerste met tachyondeeltjes op de proppen kwam, was de Duitse natuurkundige Arnold Sommerfeld en het was vervolgens Gerald Feinberg in de zestiger jaren die voor de naam ervan zorgde. Als je op Google zoekt naar tachyon, tachyonenergie en vergelijkbare zoekwoorden, zul je vele tienduizenden hits met meer informatie vinden.