Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Tenen Lezen


Het uitgangspunt bij Tenen Lezen is dat men aan de hand van de vorm, grootte, stand en verhouding ten opzichte van de andere tenen, iets kan zeggen over de levenshouding, achtergrond en beweegreden van de eigenaar van die tenen. Deze technieken zijn ongeveer 20 jaar geleden ontdekt/ontstaan door het echtpaat Somogyi.

Imre Somogyi heeft een achtergrond bij de publieke omroep (Vara en NCRV) en heeft diverse opleidingen op het gebied van Polariteitstherapie. Imre is ook docent. Margriet heeft haar man gesteund in zijn onderzoek en op latere leeftijd ontdekte zij haar eigen talent. Alle illustraties in de boeken van Imre zijn van haar hand, waarbij de illustraties in het laatste boek 'Babyteentjes lezen' niet onopgemerkt mogen blijven. Deze boeken zijn terug te vinden bij de literatuur op deze site onder 'Extra Info'.

Dat de mens iets met tenen heeft blijkt wel uit een aardig aantal spreekwoorden en gezegdes over onze tenen in het bijzonder: Lange tenen hebben, snel op je tenen getrapt zijn, de tenen krom in de schoenen hebben staan, op je tenen moeten lopen...

Tenen lezen heeft (nog) geen beroepsvereniging en wordt (nog) niet door de verzekeraars vergoed.

Extra info: www.tenenlezen.info is de website van de Stichting Fudare.
De Stichting FuDaRe Nederland is begin 2005 opgericht. De Stichtingsakte vermeldt over het doel van de stichting:
 

  • het bevorderen van karakteranalyse door middel van Tenenlezen, het verspreiden van kennis over Tenenlezen, het bewaken van de kwaliteit van het Tenenlezen, het verzorgen van cursussen en publiciteit terzake, alles voor wat Nederland betreft;
  • het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting FuDaRe Nederland is volgens de Stichtingsakte gerechtigd om voor het bereiken van haar doel gebruik te maken van de naam en het beeldmerk "FuDaRe", waartoe gerechtigd is de "de moederstichting", de Stichting FuDaRe International met statutaire zetel te Hoevelaken, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 41041683.

Contactgegevens:
Stichting Fudare
Dr Schaepmanlaan 25
6823 AN  Arnhem
Tel 06 44088937 
(Voorzitter mevr Monica Lek - voorzitter@tenenlezen.info)