Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Touch for Health


Touch for Health is een methode, waarmee een geblokkeerd spier-energiecircuit weer hersteld kan worden. Door eenvoudige, manuele spiertesten komen spierzwaktes en energieblokkades aan het licht, die met diverse technieken kunnen worden gecorrigeerd.
Het doel is het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren.
Touch for Health is eind jaren 60 van de vorige eeuw door de Californische chiropractor, dr. John F. Thie, ontwikkeld vanuit de Toegepaste Kinesiologie (Applied Kinesiolgy - AK). Begin 1970 introduceerde hij deze methode als een systeem voor gewone mensen om hun eigen gezondheid te verbeteren en goed te onderhouden en ook die van de naaste familieleden en vrienden.
Met doelgerichte aanwijzingen en tips kan de eigen gezondheid snel positief worden beïnvloed; klachten en problemen worden beter te hanteren. Met deze methode kan iedereen meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid dragen.Aanvullende informatie:


BvK - Beroepsvereniging voor KinesiologieDe BvK biedt u:
 • Een beroepsplatform van collega TfH-Practitioners, NAET-Practitioners en overige kinesiologen.
 • Het vakblad "Kinesiologie"; uitgave 1 x per kwartaal.
 • Mogelijkheid tot gratis vermelding van cursussen en activiteiten in de
 • cursuskalender van het vakblad "Kinesiologie" en op de website www.ki-net.nl.
 • Klacht - en tuchtrecht.
 • Algemene voorwaarden voor uw praktijk.
 • Leden register voor doorverwijzing.
 • Vermelding en eventuele link op onze website.
 • Regelmatig A.L.V.'s waar u als lid van de BvK stemrecht heeft.
 • Korting op de toegangsprijs van de Energiedagen en de Jaardag.
 • Na beëdiging in de BvK bent u bevoegd tot het voeren van de titel TfH-Practitioner, NAET-Practitioner en/of Erkend Kinesioloog.
 • De vereniging geeft u, na beëdiging, een muurschildje met jaarsticker in bruikleen waarmee u als Touch for Health Practitioner, NAET-Practitioner of Erkend Kinesioloog herkenbaar bent. Als u uw praktiserend lidmaatschap beëindigt, dient u het muurschildje weer in te leveren.
De BvK verwacht van haar therapeuten dat:
 • kwaliteit levert in de uitoefening van uw vak.
 • deelneemt aan de tweejaarlijkse vakgerichte nascholing tot u minimaal de vereiste 50 nascholingspunten heeft behaald.
 • handelt naar de richtlijnen die verwoord staan in de "Handelingen van de TfH- Practitioner, NAET-Practitioner en Erkend Kinesioloog."
 • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.