Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Verpleegkunde


Verpleegkunde is alle zorg die rond een patiënt en zijn of haar familie geboden wordt. Hiervan is niet per definitie te zeggen dat het om alternatieve verpleging gaat. De meeste artsen en therapeuten die zich in deze categorie presenteren maken gebruik van een combinatie van therapieën. Zo is de zorgverlener bijvoorbeeld verpleegkundige ( gediplomeerd) en doet dit op basis van de orthomoleculaire geneeskunde. Zo kan een ander de zorg aanbieden vanuit de holistische zienswijze. Voorop staat dat de zorgverlener gediplomeerd verpleegkundige is, kortom, de geboden zorg mág aanbieden.

Aanvullende informatie:


V&VN - Verpleegkundigen & Verzorgenden NederlandV&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. We zijn dé beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Met elkaar zorgen we ervoor dat we ons beroep goed kunnen uitoefenen. V&VN is zo ingericht dat de vereniging kan voldoen aan haar eisen. Zoals nauw contact met de leden: wat houdt de leden bezig en wat verwachten zij van hun vereniging? Een andere eis is dat V&VN snel en deskundig kan inspelen op ontwikkelingen. Leden oefenen binnen de V&VN invloed uit via de Ledenraad. Ook houden zij via de Ledenraad in de gaten of hun vereniging goed wordt bestuurd. 
  • V&VN biedt volop gelegenheid om deskundig te blijven.
  • V&VN helpt zorgen voor voldoende collega's.
  • V&VN laat jouw stem doorklinken bij je directie, de minister en zorgverzekeraars.
  • V&VN regelt leuke kortingen.
  • V&VN zorgt er voor dat de vakbond onderhandelt over betere arbeidsvoorwaarden voor de leden van V&VN.
  • V&VN vormt met jou en je collega's een sterke vereniging die zich inzet voor verpleegkundigen en verzorgenden: samen zorgen we ervoor!

Bezoekadres: Churchilllaan 11, 3527 GV  Utrecht