Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Opleiding tot Klinisch PNI-Therapeut (eerste jaar)


Opleidingsinstituut: Natura Foundation - Numansdorp

Cursusinformatie
Klinische psycho-neuro-immunologie is ontstaan uit de PNI: een integratieve wetenschap ontwikkeld door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen. De PNI heeft sindsdien een spectaculaire groei doorgemaakt, zowel op wetenschappelijk als op therapeutisch vlak. Omdat toepasbaarheid in de gezondheidszorg bij kPNI centraal staat, wordt er gesproken over klinische PNI.

Deze opleiding geeft u diepgaande kennis van de universele werkingsmechanismen die aan de basis staan van de menselijke gezondheid. Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met een reeks aan omgevingsfactoren die deze werkingsmechanismen verstoren. Denk hierbij aan nutriëntarme of calorierijke voeding, weinig beweging, medicijngebruik, stress en een vervuild leefmilieu. Het resultaat: een ware pandemie van aandoeningen waarmee de gezondheidszorg dagelijks worstelt.

Doelgroep
De kPNI-opleiding is geschikt voor (orthomoleculair) therapeuten, artsen, specialisten, psychologen, natuurgeneeskundigen, fysiotherapeuten, osteopaten, diëtisten en andere professionals in de gezondheidszorg. Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om de opleiding te kunnen volgen, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs: 0186 651 022.

Vooropleidingseisen
Basiskennis orthomoleculaire geneeskunde en medische basiskennis op HBO-niveau wordt sterk aangeraden. Geïnteresseerden zonder medische vooropleiding zijn welkom met de aantekening dat zij zonder medische basiskennis niet in aanmerking komen voor lidmaatschap van de MBOG en NWP. Voor het volgen van jaar 2 dient men eerst jaar 1 te hebben afgerond.

Opleidingsduur
2 x 20 dagen (verspreid over 2 jaren)

Cursusinhoud

Blok 1
- Concepten van gezondheid en ziekte
Module 1: Inleiding in de klinische PNI
Module 2: Klinische PNI: filosofie achter de wetenschap
Module 3: Adaptogene capaciteit en neuro-endocrinologie
Module 4: Voeding, beweging, cultuur en psyche
Module 5: Evolutieleer, genetica en epigenetica, gedrag en klinische chemie
Module 6: Epigenetische progammering

Blok 2 - Psychologie binnen de klinische PNI en diagnostiek
Module 7: Privé- en werkgerelateerde factoren en hun invloed op gezondheid
Module 8: Evolutionaire achtergrond van gedrag
Module 9: Communicatie en communicatievaardigheden
Module 10: Het diagnostische proces
Module 11: Vervolg diagnostisch proces en diagnostiek
Module 12: Diagnostiek in de praktijk
Module 13: Klinische testen
Module 14: Vertzuren in de kliniek

Blok 3 - De interactie tussen stress, voeding, beweging en de functie van het immuunsysteem
Module 15: Het immuunsysteem
Module 16: Low grade inflammation
Module 17: Behandeling van de meest voorkomende ziektebeelden
Module 18: De rol van beweging binnen een evolutionair model
Module 19: De combinatie van beweging en voeding als basis van de behandeling van alle aandoeningen
Module 20: Beweging en whole food treatment bij immunologische ziektebeelden

Studiebelasting
280 klokuur per studiejaar, waarvan 150 contacturen per studiejaar.
In totaal omvat de studiebelasting van de opleiding 560 klokuren (20 ECTS) waarvan 300 contacturen. 
De overige uren worden besteed aan voorbereiding en verwerking van de lesstof.

Examen
Bij aanwezigheid van meer dan 80% ontvangt u een deelnamecertificaat.
Na het tweede jaar bestaat tevens de mogelijkheid deel te nemen aan het mondelinge examen. Tijdens dit examen wordt de totaal aangeboden lesstof van jaar 1 en 2 behandeld. Het examen bestaat uit het afnemen van een anamnese en eventueel een toegevoegd onderzoek waarna een behandelvoorstel gemaakt moet worden. Vervolgens wordt een mondeling theorie-examen over de stof afgenomen. De kosten voor het examen bedragen
€ 350,- (vrijgesteld van BTW) en men dient zich hier apart voor in te schrijven. Cursisten die het examen met goed gevolg afleggen en minimaal een vierjarige medische HBO-opleiding in de gezondheidszorg hebben, kunnen de Master of Science in klinische PNI volgen.

Kosten
€ 3290,- per studiejaar (vrijgesteld van BTW), inclusief PNI-lunch, koffie/thee en lesmateriaal.
Wanneer u als Belgische cursist gebruik wenst te maken van betaling via de KMO-portefeuille dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier onder de kop 'Opmerkingen'.

Meer informatie over de Opleiding tot Klinisch PNI-Therapeut

Aanmelden
Via deze link kunt u zich inschrijven voor de Opleiding tot Klinisch PNI-Therapeut
Deze opleiding is geaccrediteerd door de volgende instanties:

LVNG - Landelijke Vereniging Natuurlijke GeneeswijzenMBOG - Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire GeneeskundeNWP - Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns
 
VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten