Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Nederlandse Patintenvereniging voor Acupunctuur - NPVA
Belangenvereniging voor de toegankelijkheid van acupunctuur

Omschrijving:
Beleid van de NVPA

Het belang voor de patiënt hoort centraal te staan in de gezondheidszorg. Gelukkig delen de meeste mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn deze mening. En vaak wordt goede zorg verleend. Helaas zien we toch te vaak ook dat andere belangen dan het belang van de patiënt een overheersende rol gaan spelen. Belangen bijvoorbeeld van de industrie, van stromingen in de wetenschap, of administratieve processen bij de zorginstellingen. Door dit spanningsveld van belangen komt het belang van de patiënt in het gedrang. Een van de gevolgen hiervan is dat acupunctuur niet goed toegankelijk is voor veel patiënten. En dat toch, terwijl acupunctuur aantoonbaar voor veel aandoeningen een prima therapie is, goed voor de patiënten.

Contactgegevens
Secretariaat NPVA
Badhuisstraat 142A
2584 HL Den Haag
070 3198904
www.npva.nl


Terug naar overzicht