Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Parkinson Vereniging - PV
Belangenvereniging voor mensen met Parkinson, hun familieleden en betrokkenen

Omschrijving:
De Parkinson Vereniging (PV) wil de kennis over de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme vergroten en meer begrip kweken voor degenen die er aan lijden. Parkinson is een neurologische aandoening, al zijn stoornissen in de bewegingen de meest opvallende verschijnselen. 
De vereniging verzorgt informatie en voorlichting over de ziekte, terwijl ze mensen met Parkinson de mogelijkheid biedt contact te leggen met medepatiënten. De vereniging telt zo´n 7500 leden, en wordt bijgestaan door een Medische Adviesraad (MAR). 

Ze organiseert landelijke en regionale bijeenkomsten (ook voor partners van patiënten), biedt informatie via folders, boeken, brochures en spreekbeurten, verzorgt desgevraagd voorlichtingsbijeenkomsten en publiceert zes maal per jaar het informatieve tijdschrift Papaver. 
In Nederland lijden naar schatting 50.000 mensen aan de ziekte van Parkinson. De ziekte treft zowel mannen als vrouwen; meestal zijn zij dan in de buurt van de vijftig jaar. Zo´n 10 % is echter nog geen 40 jaar. Veel mensen met Parkinson of een parkinsonisme hebben de neiging zich terug te trekken. Daarom probeert de vereniging het contact tussen patiënten onderling op tal van manieren te stimuleren.  

Onderlinge contacten 
Overal in Nederland zijn contactpersonen actief, dat zijn patiënten en/of partners van patiënten die plaatselijke, regionale of provinciale bijeenkomsten verzorgen. Bij dit werk worden ze geholpen door een beroepskracht. Doel van de bijeenkomsten is lotgenotencontact; hier kunnen de patiënten en hun partners elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen, hier kunnen ze rekenen op herkenning en steun. Bij de grotere bijeenkomsten is er vaak een deskundige op een bepaald deelgebied, die een inleiding houdt. Vier maal per jaar is er een multi provinciaal overleg met contactpersonen. Naast bijeenkomsten waar iedereen welkom is, kent de vereniging lotgenotencontact voor speciale doelgroepen. 
Zo is er een eigen begeleidingstraject voor alleenwonenden. Zij hebben immers met een geheel eigen problematiek te maken. De patiënten tot 56 jaar vormen een aparte werkgroep die bekend staat als de Yoppers (Young Onset Parkinsonians); ze houden regionale en landelijke bijeenkomsten waarbij aandacht wordt gegeven aan de specifieke eigen problemen van jongere patiënten. Verder zijn er speciale bijeenkomsten voor de partners van mensen met Parkinson. 

Andere activiteiten 
De vereniging organiseert cursussen,vakanties en dagtochten.  

Informatie en voorlichting 
Een doelstelling van de vereniging is het geven van informatie over Parkinson, Parkinsonisme en over de activiteiten van de vereniging. Voorlichting is nodig voor een groot aantal doelgroepen, bijvoorbeeld voor de gezinsleden en de omgeving van de patiënt maar ook (para)medici. Leden van de vereniging houden overal in het land spreekbeurten over Parkinson op scholen, in instellingen, op congressen en symposia. 

Aanvragen voor een spreekbeurt zijn welkom bij het secretariaat. 
Verder beschikt de vereniging over informatiestands die, bemand door leden, overal staan waar aandacht voor Parkinson gewenst is.

Contactgegevens
Secretariaat Parkinson Vereniging
Postbus 46
3980 CA Bunnik
030 6561369
info@parkinson-vereniging.nl
www.parkinson-vereniging.nl


Terug naar overzicht