Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Stichting Contactgroep Prostaatkanker - SCP
Belangenvereniging voor mensen met prostaatkanker en hun naasten

Omschrijving:
De Stichting Contactgroep Prostaatkanker (SCP) is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. De door de SCP in 2007 opgestelde ‘Algemene kwaliteitscriteria behandeling prostaatkanker’ zijn daarvoor een belangrijk uitgangspunt. De SCP doet dat in overleg met zorgverzekeraars, zorgaanbieders, de overheid, de gezondheidsraad en andere kankerpatiëntenorganisaties. De SCP verkrijgt daarbij de steun van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de koepelorganisatie voor alle 25 kankerpatiëntenorganisaties, KWF Kankerbestrijding en het Fonds PGO. Verder is de SCP afhankelijk van particuliere bijdragen, giften en donaties.

Tezamen met de Raad van Advies, en met veel inzet van een groep vrijwilligers/lotgenoten, worden tal van activiteiten ontwikkeld. De belangrijkste zijn:
  • Voorlichtingsbijeenkomsten, meestal in ziekenhuizen en in samenwerking met plaatselijke urologen, radiotherapeuten en het Bureau Patiëntenvoorlichting;
  • Inloopmiddagen voor informele onderlinge contacten;
  • Landelijke contactdagen met actuele informatie door medische deskundigen;
  • Een gratis nummer voor informatie en telefonisch lotgenotencontact: 0800-9992222;
  • Een e-mail adres voor informatie: lotgenoot@scprostaat.nl
  • Het verspreiden van schriftelijk en electronisch informatiemateriaal op aanvraag;
  • Het viermaal per jaar uitgeven van de SCPnieuwsbrief;
  • Belangenbehartiging
De SCP wil met deze activiteiten lotgenoten en hun naasten helpen bij het vinden van een antwoord op de vele vragen die opdoemen wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij prostaatkanker heeft.

kwfDe SCP werkt samen met en wordt mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.NFKDe SCP wordt gesteund door het NFK, overkoepelend orgaan van 25 patiëntenverenigingen.Contactgegevens
Secretariaat SCP
Postbus 443
1400 AK Bussum
088 0029768
secretariaat@scprostaat.nl
www.scp.nfk.nl


Terug naar overzicht