Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Stichting Vo!ce
Belangenbehartiging van regionale clintenorganistaties in de GGZ, maatschappelijke zorg en verslavingszorg

Omschrijving:
De stichting VO!CE zet zich in om op landelijke niveau de belangen te behartigen van regionale cliëntenorganisaties (RCO’s) in de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

VO!CE tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door samenwerking met andere landelijke en regionale cliëntenorganisaties, het participeren in het Landelijk Platform GGz, het adviseren en verlenen van diensten aan deelnemers, het verzamelen van informatie ten behoeve van deelnemers, en door een landelijk aanspreekpunt te zijn voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de landelijke overheid als het gaat om de belangen van regionale cliëntenorganisaties.

VO!CE en regionale cliëntenorganisaties (RCO's) willen vanuit het burgerschaps-perspectief een bijdrage leveren aan het stimuleren, verbeteren of bevorderen van
  • de sociale, maatschappelijke en culturele positie van mensen met (ernstige) psychische problemen, een psychische handicap, verslaving en / of zonder thuis.
  • positieve beeldvorming, erkenning en acceptatie van psychische ongemakken in onze gevarieerde en veelkleurige samenleving.
  • adequate huisvesting, betekenisvolle sociale contacten en zinvolle dagbesteding , werk of andere, passende arbeidsmogelijkheden.
  • een brede diversiteit aan aan laagdrempelige maatschappelijke (onder)steun(ings)-voorzieningen van goede kwaliteit.
  • zelfgestuurde initiatieven en projecten, zelforganisatie en zelfbeheer.
  • het belang van herstelprocessen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, ruimte voor eigenzinnigheid en het tegengaan van zelfdiscriminatie.
  • inzicht in de speciale behoeften en voorkeuren van mensen met een psychische handicap op basis van verscheidenheid.
  • vraagsturing en keuzevrijheid in de zorg en dienstverlening.
  • goede cliëntinformatie en cliëntondersteuning.
  • het wegwerken van de (chronische) financiële achterstandssituatie van velen.


Contactgegevens
Secretariaat Voice
Postbus 645
3500 AP Utrecht
030 2521822
info@voicenederland.nl
www.voicenederland.nl


Terug naar overzicht