Vind nu een alternatief arts / therapeut in

JIA Vereniging Nederland
Belangenvereniging voor mensen met jeugdreuma en hun naasten

Omschrijving:
JIA staat voor Juveniele Idiopatische Artritis en is in de volksmond beter bekend als jeugdreuma. "Juveniel" betekent bij jeugdigen, "Idiopatische" staat voor oorzaak onbekend en "Artritis" betekent gewrichtsontsteking. Men spreekt over jeugdreuma als de artritis voor het zestiende levensjaar is ontstaan. Twee keer per jaar organiseert de Jeugdreuma Vereniging Nederland een oudercontactavond in diverse regio’s. Deze avonden worden georganiseerd door ouders uit die regio. De avonden bestaan uit soms een deskundige uitnodigen en deze een verhaal te laten houden en een andere keer kan het zijn dat ouders samen over de problemen praten waar ze tegen aan lopen. De vereniging is lid van de Reumapatiëntenbond. Het doel van de vereniging is:
 • werkzaam te zijn ten behoeve van de algemene maatschappelijke belangen en de specifieke problemen van ouders/verzorgers van kinderen met juveniele idiopatische artritis en de kinderen zelf die lid zijn van de vereniging;
 • werkzaam te zijn ten behoeve van de algemene maatschappelijke belangen en de specifieke problemen van ouders/verzorgers en hun kinderen met een reumatische aandoening in de meest ruime zin die lid zijn van de vereniging;
 • werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problemen van ouders/verzorgers van kinderen met juveniele idiopatische artritis en de kinderen zelf;
 • werkzaam te zijn ten behoeve van de algemene maatschappelijke belangen en de specifieke problemen van ouders/verzorgers van kinderen met een reumatische aandoening in de meest ruime zin.
De vereniging streeft dit doel na door:
 • het organiseren van de belangenbehartiging van de leden en niet leden met juveniele idiopatische artritis of een andere reumatische aandoening in het algemeen;
 • het bevorderen van activering van ouders/verzorgers van kinderen met juveniele idiopatische artritis of een andere reumatische aandoening en de patiënten zelf, door henzelf en ten behoeve van elkaar;
 • regelmatige bijeenkomsten te houden ter bevordering van de onderlinge contacten en contact te onderhouden met de leden;
 • de zelfwerkzaamheid van de ouders/verzorgers van kinderen met juveniele idiopatische artritis of een andere reumatische aandoening en de kinderen zelf en hun mondigheid ten opzichte van artsen en andere professionele werkers te stimuleren;
 • het - waar nodig en op verzoek van de betrokkene - bevorderen van (onderlinge) hulpverlening en van het doen van psycho-sociale begeleiding;
 • het verzamelen en doorgeven van informatie en voorlichting door middel van lezingen, literatuur en documentatie op het gebied van juveniele idiopatische artritis;
 • het samenwerken met en het lid zijn van andere organisaties (zowel nationaal als internationaal) en instellingen wanneer dit voor het doel van de vereniging bevorderlijk is;
 • andere door de leden gewenste activiteiten, die het doel van de vereniging bevorderen en niet in strijd zijn met deze statuten.


Contactgegevens
Secretariaat Jeugdreuma Vereniging
Liesveldstraat 66
5045 XT Tilburg
info@jeugdreumavereniging.nl
www.jeugdreumavereniging.nl


Terug naar overzicht