Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Lupus Patinten Groep - LPG
Belangenvereniging voor mensen met lupus erythematosus en aanverwante aandoeningen

Omschrijving:
De Lupus Patiënten Groep (LPG) behartigt de belangen van mensen met lupus erythematosus en aanverwante aandoeningen.  
Ons motto is: “Voor patiënten, door patiënten”. 
De LPG stelt zich ten doel haar leden te ondersteunen door:
  • het verzamelen van informatie over lupus
  • het geven van voorlichting over lupus
  • het behartigen van de belangen van lupuspatiënten
  • het bevorderen van lotgenotencontact
Het lotgenotencontact wordt gerealiseerd door het organiseren van onder andere:
  • lotgenotencontacturen door het hele land
  • informatieve bijeenkomsten waar deskundigen lezingen verzorgen
  • telefonisch advies en informatie geven aan lupuspatiënten door onze LPG-begeleiders
  • het bevorderen van het contact tussen jeugdige lupuspatiënten, alsmede tussen partners, familie en vrienden van lupuspatiënten
  • het bieden van mogelijkheden voor online lotgenotencontact
Zoals genoemd organiseert de LPG door het hele land lotgenotencontacturen. Een lotgenotencontactuur wordt verzorgd door één of twee LPG-begeleiders en is bedoeld om lupuspatiënten kennis en ervaringen te laten uitwisselen. Veel bezoekers vinden het fijn om bij lotgenoten herkenning te vinden.

Contactgegevens
Secretariaat LPG
Boeier 2
2991 KA Barendrecht
0180 611010
info@lupuspatientengroep.nl
www.lupuspatientengroep.nl


Terug naar overzicht